You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte de manteniment

Els següents objectes tenen relació directa a l'API housekeeping.

Manteniment

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
hk_events_mode integer Activa el manteniment intern per a esdeveniments i alertes.

Valors possibles:
0 - Desactiva;
1 - (per defecte) Activa.
hk_events_trigger string Període d'activació d'emmagatzematge de dades. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 365d.
hk_events_service string Període d'emmagatzematge de dades del servei. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 1d.
hk_events_internal string Període d'emmagatzematge de dades intern. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 1d.
hk_events_discovery string Període d'emmagatzematge de dades de descoberta de xarxa. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 1d.
hk_events_autoreg string Període d'emmagatzematge de dades del registre automàtic. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 1d.
hk_services_mode integer Activa la neteja interna dels serveis.

Valors possibles:
0 - Desactiva;
1 - (per defecte) Activa.
hk_services string Període d'emmagatzematge de dades del servei. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 365d.
hk_audit_mode integer Activa el manteniment intern per a l'auditoria.

Valors possibles:
0 - Desactiva;
1 - (per defecte) Activa.
hk_audit string Període d'emmagatzematge de dades d'auditoria. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 365d.
hk_sessions_mode integer Activa la neteja interna per a les sessions.

Valors possibles:
0 - Desactiva;
1 - (per defecte) Activa.
hk_sessions string Període d'emmagatzematge de dades de la sessió. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 365d.
hk_history_mode integer Activa el manteniment intern de l'historial.

Valors possibles:
0 - Desactiva;
1 - (per defecte) Activa.
hk_history_global integer Substitueix el període de l'historial d'elements.

Valors possibles:
0 - No substitueix;
1 - (per defecte) Substitueix.
hk_history string Període d'emmagatzematge de dades de l'historial. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 90d.
hk_trends_mode integer Activa la neteja interna per a tendències.

Valors possibles:
0 - Desactiva;
1 - (per defecte) Activa.
hk_trends_global integer Anul·lació del període de tendència de l'element.

Valors possibles:
0 - No substituir;
1 - (per defecte) Anul·lar.
hk_trends string Període de temps per emmagatzemar dades de tendències. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 365d.
db_extension string (només lectura) Marcador de configuració de l'extensió de la base de dades. Si aquesta marca s'estableix a "timescaledb", el servidor canvia el seu comportament per netejar i suprimir elements.
compression_availability integer (només lectura) Disponibilitat de compressió.

Valors possibles:
0 - No disponible;
1 - Disponible.
compression_status integer Activa la compressió TimescaleDB per a l'historial i les tendències.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Desactiva;
1 - Activa.
compress_older string Comprimir l'historial i els registres de tendències anteriors al període de temps especificat. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 7d.