You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

httptest.delete

Descripció

object httptest.delete(array webScenarioIds)

Aquest mètode permet esborrar escenaris Web.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels escenaris web que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels escenaris web esborrats sota la propietat httptestids.

Exemples

Esborrar múltiples escenaris Web

Esborra dos escenaris Web.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "httptest.delete",
      "params": [
        "2",
        "3"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "httptestids": [
          "2",
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CHttpTest::delete() in ui/include/classes/api/services/CHttpTest.php.