You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

httptest.update

Descripció

object httptest.update(object/array webScenarios)

Aquest mètode permet actualitzar escenaris Web.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats de l'escenari web per actualitzar.

La propietat httptestid s'ha de definir per a cada escenari web; totes les altres propietats són opcionals. Només les propietats transmeses s'actualitzaran; la resta restaran sense canvis.

A més de les propietats de l'objecte d'escenari web estàndard, el mètode accepta els paràmetres següents:

Paràmetre Tipus Descripció
steps array Passes d'escenari per reemplaçar les ja existents.
tags array Etiquetes d'escenari web.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels escenaris web actualitzats sota la propietat httptestid.

Exemples

Activar un escenari Web

Activa un escenari Web; és a dir, estableix el seu estat a "0".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "httptest.update",
      "params": {
        "httptestid": "5",
        "status": 0
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "httptestids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHttpTest::update() in ui/include/classes/api/services/CHttpTest.php.