You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

iconmap.delete

Descripció

object iconmap.delete(array iconMapIds)

Aquest mètode permet esborrar mapes d'icones.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels mapes d'icones que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels mapes d'icones esborrats sota la propietat iconmapids.

Exemples

Esborrar múltiples mapes d'icones

Esborra dos mapes d'icones.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "iconmap.delete",
      "params": [
        "2",
        "5"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "iconmapids": [
          "2",
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CIconMap::delete() in ui/include/classes/api/services/CIconMap.php.