You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

image.delete

Descripció

object image.delete(array imageIds)

Aquest mètode permet esborrar imatges.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs de les imatges que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les imatges esborrades sota la propietat imageids.

Exemples

Esborrar múltiples imatges

Esborra dues imatges.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "image.delete",
      "params": [
        "188",
        "192"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "imageids": [
          "188",
          "192"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CImage::delete() in ui/include/classes/api/services/CImage.php.