You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

Objecte imatge

Els següents objectes tenen relació directa amb l'API image.

Imatge

L'objecte imatge té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
imageid ID ID de l'imatge.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
name string Nom de l'imatge.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
imagetype integer Tipus d'imatge.

Valors admesos:
1 - (per defecte) icona;
2 - imatge de fons.

Comportament de la propietat:
- constant
- obligatori per operacions de creació
image string Image codificada en Base64.
La mida màxima de les imatges codificades és d'1Mo. La mida màxima es pot ajustar canviant el valor de la constant ZBX_MAX_IMAGE_SIZE.
Formats d'imatge admesos: PNG, JPEG, GIF.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació