You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

mediatype.create

Descripció

object mediatype.create(object/array mediaTypes)

Aquest mètode permet crear nous tipus de suport.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Tipus de suport a crear.

A més de les [propietats estàndard del tipus de suport] (object#media_type), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
parameters array Paràmetres d'script o Webhook per crear per al tipus de suport.
message_template array Plantilla de missatge per crear per al tipus de suport.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels tipus de suport creats segons la propietat mediatypeids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels tipus de suport donats.

Exemples

Crear un nou tipus de suport correu-e

Crear un nou tipus de suport correu-e amb un port SMTP a mida i els models de missatge.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "mediatype.create",
      "params": {
        "type": "0",
        "name": "Email",
        "smtp_server": "mail.example.com",
        "smtp_helo": "example.com",
        "smtp_email": "[email protected]",
        "smtp_port": "587",
        "message_format": "1",
        "message_templates": [
          {
            "eventsource": "0",
            "recovery": "0",
            "subject": "Problem: {EVENT.NAME}",
            "message": "Problem \"{EVENT.NAME}\" on host \"{HOST.NAME}\" started at {EVENT.TIME}."
          },
          {
            "eventsource": "0",
            "recovery": "1",
            "subject": "Resolved in {EVENT.DURATION}: {EVENT.NAME}",
            "message": "Problem \"{EVENT.NAME}\" on host \"{HOST.NAME}\" has been resolved at {EVENT.RECOVERY.TIME} on {EVENT.RECOVERY.DATE}."
          },
          {
            "eventsource": "0",
            "recovery": "2",
            "subject": "Updated problem in {EVENT.AGE}: {EVENT.NAME}",
            "message": "{USER.FULLNAME} {EVENT.UPDATE.ACTION} problem \"{EVENT.NAME}\" on host \"{HOST.NAME}\" at {EVENT.UPDATE.DATE} {EVENT.UPDATE.TIME}."
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "mediatypeids": [
          "7"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear un tipus de suport de script

Crear un nou tipus de suport de script amb un valor personalitzat per al nombre d'intents i l'interval entre elles.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "mediatype.create",
      "params": {
        "type": "1",
        "name": "Push notifications",
        "exec_path": "push-notification.sh",
        "exec_params": "{ALERT.SENDTO}\n{ALERT.SUBJECT}\n{ALERT.MESSAGE}\n",
        "maxattempts": "5",
        "attempt_interval": "11s"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "mediatypeids": [
          "8"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear un nou tipus de suport webhook

Crear un nou tipus de suport webhook.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "mediatype.create",
      "params": {
        "type": "4",
        "name": "Webhook",
        "script": "var Webhook = {\r\n  token: null,\r\n  to: null,\r\n  subject: null,\r\n  message: null,\r\n\r\n  sendMessage: function() {\r\n    // some logic\r\n  }\r\n}",
        "parameters": [
          {
            "name": "Message",
            "value": "{ALERT.MESSAGE}"
          },
          {
            "name": "Subject",
            "value": "{ALERT.SUBJECT}"
          },
          {
            "name": "To",
            "value": "{ALERT.SENDTO}"
          },
          {
            "name": "Token",
            "value": "<Token>"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "mediatypeids": [
          "9"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CMediaType::create() in ui/include/classes/api/services/CMediaType.php.