You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

mediatype.delete

Descripció

object mediatype.delete(array mediaTypeIds)

Aquest mètode permet esborrar tipus de suport.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels tipus de suport que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels tipus de suport esborrats sota la propietat mediatypeids.

Exemples

Esborrar diversos tipus de suport

Esborrar dos tipus de suport.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "mediatype.delete",
      "params": [
        "3",
        "5"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "mediatypeids": [
          "3",
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CMediaType::delete() in ui/include/classes/api/services/CMediaType.php.