You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

Objecte MFA

Els següents objectes són relacionats amb l'API mfa.

MFA

L'objecte MFA (Multi-Factor Authentication) té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
mfaid ID ID del mètode MFA.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per a operacions d'actualització
type integer Tipus del mètode MFA.

Valors possibles:
1 - TOTP (contrasenyes d'un sol ús basades en el temps);
2 - Duo Universal Prompt.
name string Nom únic del mètode MFA.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
hash_function integer Tipus de la funció hash per generar codis TOTP.

Valors possibles:
1 - SHA-1;
2 - SHA-256;
3 - SHA -512.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és establert a "TOTP"
code_lenght integer Llargària del codi de verificació.

Valors possibles:
6 - 6 dígits;
8 - 8 dígits.

[Comportament de la propietat] (/manual/api/reference_commentary#property-behavior):
- obligatori si type és establert a "TOTP"
api_hostname string Nom d'equip de l'API proporcionat pel servei d'autenticació Duo.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'estableix a "Duo Universal Prompt"
clientid string Identificador de client proporcionat pel servei d'autenticació Duo.

Comportament de la propietat:
- obligatori si s'estableix type a "Duo Universal Prompt"
client_secret string Secret del client proporcionat pel servei d'autenticació Duo.

Comportament de la propietat:
- només per a escriptura<br >- obligatori si type s'ha definit a "Duo Universal Prompt"