You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

Objecte mpodul

Els següents objectes són relacionats amb l'API module.

Mòdul

L'objecte mòdul té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
moduleid ID ID del mòdul tal com s'emmagatzema a la base de dades.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per a operacions d'actualització
id string ID de mòdul únic tal com el defineix un desenvolupador al fitxer manifest.json del mòdul.

Valors possibles per als mòduls integrats:< br>veieu la descripció de la propietat "tipus" a Giny del tauler de control.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
relative_path string Camí al directori del mòdul relatiu al directori de la interfície Zabbix.

Valors possibles:
widgets/* - per als mòduls de ginys integrats;
modules/* - per a mòduls de tercers.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
status integer Si el mòdul és habilitat o desactivat.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.
config object Configuració del mòdul.