You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

Objecte proxy

Els objectes tenen relació amb l'API proxy.

Proxy

L'objecte proxy té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
proxyid ID ID del proxy.

Comportament de la propietat:
- només de lectura
- obligatori per operacions d'actualització
nom string Nom del proxy.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a les operacions de creació
proxy_groupid ID ID del grup de proxys.

0: el proxy no és pas assignat a cap grup de proxys.
local_address string Adreça dels agents actius. Adreça IP o nom DNS per connectar-se.

Comportament de la propietat:
- obligatori si proxy_groupid no és 0
local_port string Nombre de port de proxy local per connectar-se.

S'admeten macros d'usuari.

Per defecte: 10051.

Comportament de la propietat:
- admès si proxy_groupid no és 0
operating_mode integer Tipus de proxy.

Valors possibles:
0 - proxy actiu;
1 - proxy passiu.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
descripció text Descripció del proxy.
lastaccess timestamp Hora en què el proxy es va connectar per darrer cop al servidor.

Comportament de la propietat:
- només lectura
address string adreça IP o nom DNS per connectar-se.

S'admeten macros d'usuari.

Comportament de la propietat:<br >- obligatori si el mode operatiu del proxy Zabbix és passiu
port cadena Nombre de port per connectar-se.

S'admeten macros d'usuari.

Per defecte: 10051.

Comportament de la propietat:
- admès si el mode operatiu del proxy Zabbix és passiu
addresses_permeses cadena Adreces IP delimitades per comes o noms DNS del proxy Zabbix actiu.
tls_connect integer Connexions a l'equip.

Valors possibles:
1 - (per defecte) Sense xifratge;
2 - PSK;
4 - certificat.
tls_accept integer Connexions des de l'equip.
Aquest és un camp de màscara de bits, s'admet qualsevol combinació de possibles valors de mapa de bits.

Possibles valors de mapa de bits:
1 - (per defecte) Sense xifrat;
2 - PSK;
4 - certificat.
tls_issuer string Emissor del certificat.
tls_subject string Assumpte del certificat.
tls_psk_identity string identitat PSK.
No introduïu informació sensible a la identitat PSK, doncs es transmet sense xifrar per la xarxa per informar al receptor quina PSK ha d'emprar.

Comportament de la propietat.:
- només per a escriptura
- obligatori si tls_connect és establert en "PSK", o tls_accept conté el "PSK" bit
tls_psk string La clau prèviament compartida, almenys 32 dígits hexadecimals.

Comportament de la propietat:
- només per a escriptura< br>- obligatori si tls_connect és establert a "PSK", o tls_accept conté el bit "PSK"
custom_timeouts integer Si s'han de substituir els temps d'espera d'elements globals a nivell de proxy.

Valors possibles:
0 - (per defecte) empra la configuració global;
1 - anul·la els temps d'espera.
timeout_zabbix_agent string No gasteu més de timeout_* segons en el processament.
Accepta segons o unitat de temps amb sufix (com ara 30s, 1m). També admet macros d'usuari.

Interval de valors possibles: 1-600 s.

Per defecte: "".

Comportament de la propietat:
- obligatori si custom_timeouts està establert a 1.
timeout_simple_check
timeout_snmp_agent
timeout_external_check
timeout_db_monitor
timeout_http_agent
timeout_ssh_agent
timeout_telnet_agent
timeout_script
timeout_browser
versió integer Versió del proxy.

Nombre de versió de Zabbix de tres parts, on s'empren dos dígits decimals per a cada part, per exemple, 60401 per a la versió 6.4.1, 70002 per a la versió 7.0.2, etc.
0 - Versió de proxy desconeguda.

Comportament de la propietat:
- només lectura
compatibilitat integer Versió del proxy en comparació amb la versió del servidor Zabbix.

Valors possibles:
0 - Sense definir;
1 - Versió coincident (el proxy i el servidor tenen la mateixa versió principal);<br >2 - Versió obsoleta (la versió del proxy és més antiga que la versió del servidor, però s'admet parcialment);
3 - Versió no compatible (la versió del proxy és més antiga que la versió LTS anterior del servidor o la versió principal del servidor és més antiga que la versió principal del proxy).

Comportament de la propietat:
- només lectura
state integer Estat del proxy.

Valors possibles:
0 - Desconegut;
1 - Fora de servei;
2 - Actiu.

[Comportament de la propietat] (/manual/api/reference_commentary#property-behavior):
- només lectura