You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte Grup de proxys

Els següents objectes són relacionats amb l'API proxygroup.

Grup de proxy

L'objecte del grup de proxy té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
proxy_groupid ID ID del grup de proxys.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per a operacions d'actualització
nom string Nom del grup de proxys.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a les operacions de creació
descripció text Descripció del grup de proxy.
failover_delay string Període de failover perquè cada proxy del grup tingui un estat actiu/fora de servei.

S'admeten sufixos de temps com ara 30s, 1m.
S'admeten macros d'usuari.

Valors possibles: 10s-15m.

Per defecte: 1m.
min_online string Nombre mínim de proxys actius necessaris perquè el grup estigui actiu.

S'admeten macros d'usuari.

Interval de valors possibles: 1-1000.

Per defecte : 1.
estat integer Estat del grup de proxys.

Valors possibles:
0 - Desconegut - a l'engegar del servidor;
1 - Fora de servei - menys del nombre mínim de proxys actius;
2 - Recuperació - transició de l'estat fora de servei a l'estat actiu;
3 - Actiu - nombre mínim de proxys actius;
4 - Degradació - transició de l'estat actiu a l'estat fora de servei.

[Comportament de la propietat] (/manual/api/reference_commentary#property-behavior):
- només lectura