You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

regexp.delete

Descripció

object regexp.delete(array regexpids)

Aquest mètode permet esborrar expressions globals regulars.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs de les expressions regulars que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs de les expressions regulars sota la propietat regexpids.

Exemples

Esborrar diverses expressions regulars globals.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "regexp.delete",
      "params": [
        "16",
        "17"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "regexpids": [
          "16",
          "17"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CRegexp::delete() in ui/include/classes/api/services/CRegexp.php.