You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

report.update

Descripció

object report.update(object/array reports)

Aquest mètode permet actualitzar informes programats.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats de l'informe programat per actualitzar.

La propietat reportid s'ha d'establir per a cada informe programat, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, les altres romandran sense canvis.

A més de les propietats d'informe programat estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
users object/array of objects Usuaris substituint els usuaris actuals assignats a l'informe programat.

Comportament de la propietat:
- obligatori si user_groups no s'ha establert
user_groups object/array of objects Grups d'usuaris substituint els grups d'usuaris actuals assignats a l'informe programat.

Comportament de la propietat:
- obligatori si users no s'ha establert

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels informes programats actualitzats sota la propietat reportids.

Exemples

Desactivar l'informe programat

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "report.update",
      "params": {
        "reportid": "1",
        "status": "0"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "reportids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

 • Usuaris
 • [Grups d'usuaris] (object#user_groups)

Font

CReport::update() in ui/include/classes/api/services/CReport.php.