You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

role.delete

Descripció

object role.delete(array roleids)

Aquest mètode permet esborrar rols.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels rols que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels rols esborrats sota la propietat roleids.

Exemples

Esborrar diversos rols d'usuari

Esborrar dos rols d'usuari.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "role.delete",
      "params": [
        "4",
        "5"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "roleids": [
          "4",
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CRole::delete() in ui/include/classes/api/services/CRole.php.