You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

role.get

Descripció

integer/array role.get(object parameters)

El mètode permet recuperar rols segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
roleids ID/array Retorna només els rols amb els ID donats.
selectRules query Retorna les regles de rol a la propietat rules.
selectUsers query Retorna els users als quals és assignada aquesta funció.
sortfield string/array Ordena el resultat segons les propietats donades.

Els valors possibles són: roleid, name.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen als comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar les dades del rol

Recuperar les dades del rol "Super admin" i les seves regles d'accés.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "role.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectRules": "extend",
        "roleids": "3"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "roleid": "3",
          "name": "Super admin role",
          "type": "3",
          "readonly": "1",
          "rules": {
            "ui": [
              {
                "name": "inventory.hosts",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "inventory.overview",
                "status": "1"
              },          
              {
                "name": "monitoring.dashboard",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "monitoring.hosts",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "monitoring.latest_data",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "monitoring.maps",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "monitoring.problems",
                "status": "1"
              },          
              {
                "name": "reports.availability_report",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "reports.top_triggers",
                "status": "1"
              },           
              {
                "name": "services.services",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "services.sla_report",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "configuration.actions",
                "status": "1"
              },          
              {
                "name": "configuration.discovery",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "configuration.host_groups",
                "status": "1"
              },          
              {
                "name": "configuration.hosts",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "configuration.maintenance",
                "status": "1"
              },          
              {
                "name": "configuration.templates",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "monitoring.discovery",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "reports.notifications",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "reports.scheduled_reports",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "services.actions",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "services.sla",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "administration.authentication",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "administration.general",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "administration.media_types",
                "status": "1"
              },          
              {
                "name": "administration.proxies",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "administration.queue",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "administration.scripts",
                "status": "1"
              },          
              {
                "name": "administration.user_groups",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "administration.user_roles",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "administration.users",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "configuration.event_correlation",
                "status": "1"
              }, 
              {
                "name": "reports.action_log",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "reports.audit",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "reports.system_info",
                "status": "1"
              }
            ],
            "ui.default_access": "1",
            "services.read.mode": "1",
            "services.read.list": [],
            "services.read.tag": {
              "tag": "",
              "value": ""
            },
            "services.write.mode": "1",
            "services.write.list": [],
            "services.write.tag": {
              "tag": "",
              "value": ""
            },
            "modules": [],
            "modules.default_access": "1",
            "api.access": "1",
            "api.mode": "0",
            "api": [],
            "actions": [
              {
                "name": "edit_dashboards",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "edit_maps",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "acknowledge_problems",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "close_problems",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "change_severity",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "add_problem_comments",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "execute_scripts",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "manage_api_tokens",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "edit_maintenance",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "manage_scheduled_reports",
                "status": "1"
              },
              {
                "name": "manage_sla",
                "status": "1"
              }          
            ],
            "actions.default_access": "1"
          }
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CRole::get() in ui/include/classes/api/services/CRole.php.