You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

role.update

Descripció

object role.update(object/array roles)

Aquest mètode permet actualitzar rols.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats del rol per actualitzar.

La propietat roleid s'ha d'establir per a cada rol, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

A més de les propietats de rol estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
rules array Regles d'accés anul·lant les regles d'accés actuals assignades al rol.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels rols actualitzats sota la propietat roleids.

Exemples

Desactivar la possibilitat d'executar scripts

Actualitzar el rol amb l'ID "5", desactivant-t'hi la possibilitat d'executar els scripts.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "role.update",
      "params": [
        {
          "roleid": "5",
          "rules": {
            "actions": [
              {
                "name": "execute_scripts",
                "status": "0"
              }
            ]
          }
        }
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "roleids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Limitar l'accés a API

Actualitzar el rol amb l'ID "5", denegant les crides als mètodes "crear", "actualitzar" o "esborrar" methods.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "role.update",
      "params": [
        {
          "roleid": "5",
          "rules": {
            "api.access": "1",
            "api.mode": "0",
            "api": ["*.crear", "*.actualitzar", "*.esborrar"]
          }
        }
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "roleids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CRole::update() in ui/include/classes/api/services/CRole.php.