You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

service.delete

Descripció

object service.delete(array serviceIds)

Aquest mètode permet esborrar serveis.

Aquest mètode és disponible per a qualsevol mena d'usuaris. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels serveis que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels serveis esborrats sota la propietat serviceids.

Exemples

Esborrar diversos serveis

Esborra dos serveis.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.delete",
      "params": [
        "4",
        "5"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "serviceids": [
          "4",
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CService::delete() in ui/include/classes/api/services/CService.php.