You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte configuració

Els següents objectes són relacionats amb l'API settings.

Configuració

L'objecte de configuració té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
default_lang string Idioma del sistema per defecte.

Per defecte: en_GB.
default_timezone string Fus horari del sistema per defecte.

Per defecte: system - per defecte del sistema.

Per obtindre la llista completa de zones horàries admeses, consulteu la documentació PHP.
default_theme string Tema per defecte.

Valors possibles:
tema-blau - (per defecte) Blau;
tema fosc - fosc;<br >hc-light - Llum de contrast alt;
hc-dark - Negre d'alt contrast.
search_limit integer Límit per als resultats de cerca i filtres.

Per defecte: 1000.
max_overview_table_size integer Nombre màxim de columnes i fileres als ginys del taulers Visió general de dades i Visió general del trigger.

Valor per defecte: 50.
max_in_table integer Nombre màxim d'elements per mostrar a la cel·la de la taula.

Per defecte: 50.
server_check_interval integer Mostra l'avís si el servidor Zabbix està inactiu.

Valors possibles:
0 - No mostra l'avís;
10 - (per defecte) Mostra l'avís.
work_period string Hora de treball.

Per defecte: 1-5.09:00-18:00.
show_technical_errors integer Mostra els errors tècnics (PHP/SQL) als usuaris que no són superadministradors i als usuaris que no formen part de grups d'usuaris amb el mode de depuració activat.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No mostrar errors tècnics;
1 - Mostra errors tècnics.
history_period string Període màxim per mostrar les dades històriques als widgets del tauler de Dades, Web i Previsualització de dades més recents. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 24h.
period_default string Període de filtre de temps per defecte. Accepta segons i unitat de temps amb sufix amb suport de mes i any (30s,1m,2h,1d,1M,1y).

Per defecte: 1h.
max_period string Període màxim per al filtre temporal. Accepta segons i unitat de temps amb sufix amb suport de mes i any (30s,1m,2h,1d,1M,1y).

Per defecte: 2a.
severity_color_0 string Color per a la gravetat "Sense classificar" com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: 97AAB3.
severity_color_1 string Color per a la gravetat "Informació" com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: 7499FF.
severity_color_2 string Color per a la gravetat de l'"Avís" com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: FFC859.
severity_color_3 string Color per a la gravetat "Mitjana" com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: FFA059.
severity_color_4 string Color per a la gravetat "Alta" com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: E97659.
severity_color_5 string Color per a la gravetat de "Desastre" com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: E45959.
severity_name_0 string Nom de la gravetat "Sense classificar".

Per defecte: Sense classificar.
severity_name_1 string Nom de la gravetat "Informació".

Per defecte: Informació.
severity_name_2 string Nom de la gravetat de l'"Avís".

Per defecte: Advertiment.
severity_name_3 string Nom de la gravetat "mitjana".

Per defecte: mitjana.
severity_name_4 string Nom de la gravetat "Alt".

Per defecte: Alt.
severity_name_5 string Nom de la gravetat "Desastre".

Per defecte: desastre.
custom_color integer Empreu colors d'estat d'esdeveniment personalitzats.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No empreu colors d'estat d'esdeveniment personalitzats ;
1 - Empreu colors d'estat d'esdeveniment personalitzats .
ok_period string Mostra els períodes d'activació d'OK. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 5m.
blink_period string El canvi d'estat activa un període de parpelleig. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 2m.
problem_unack_color string Color dels esdeveniments PROBLEM no reconeguts com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: CC0000.
problem_ack_color string Color dels esdeveniments PROBLEM reconeguts com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: CC0000.
ok_unack_color string Color dels esdeveniments RESOLTS no reconeguts com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: 009900.
ok_ack_color string Color dels esdeveniments RESOLTS reconeguts com a codi de color hexadecimal.

Per defecte: 009900.
problem_unack_style integer Parpellejant per a esdeveniments PROBLEM no reconeguts.

Valors possibles:
0 - Sense fer pampallugues;
1 - (per defecte) Fent pampallugues.
problem_ack_style integer Parpellejant per als esdeveniments PROBLEM reconeguts.

Valors possibles:
0 - Sense fer pampallugues;
1 - (per defecte) Fent pampallugues.
ok_unack_style integer Parpellejant per a esdeveniments RESOLTS no reconeguts.

Valors possibles:
0 - Sense fer pampallugues;
1 - (per defecte) Fent pampallugues.
ok_ack_style integer Parpellejant per als esdeveniments RESOLTS reconeguts.

Valors possibles:
0 - Sense fer pampallugues;
1 - (per defecte) Fent pampallugues.
url string URL de la interfície.
discovery_groupid integer ID del grup d'equips on es posaran automàticament els equips descoberts.
default_inventory_mode integer Mode d'inventari de l'equip predeterminat.

Valors possibles:
-1 - (per defecte) Desactivat;
0 - Manual;
1 - Automàtic.
alert_usrgrpid integer ID del grup d'usuaris al qual s'enviarà el missatge d'alarma de tancament de la base de dades. Si s'estableix a 0, no s'enviarà el missatge d'alarma.
snmptrap_logging integer Registreu trampes SNMP no coincidents.

Valors possibles:
0 - No registreu trampes SNMP no coincidents;
1 - (per defecte) Registra trampes SNMP no coincidents.
login_attempts integer Nombre d'intents d'inici de sessió fallits després dels quals es blocarà el formulari d'inici de sessió.

Per defecte: 5.
login_block string Interval de temps durant el qual es blocarà el formulari d'inici de sessió si el nombre d'intents d'inici de sessió fallits supera el nombre definit al camp login_intents. Accepta segons i unitat de temps amb sufix.

Per defecte: 30s.
validate_uri_schemes integer Validar els esquemes d'URI.

Valors possibles:
0 - No validar;
1 - (per defecte) Validar.
uri_valid_schemes string Esquemes d'URI vàlids.

Per defecte: http,https,ftp,file,mailto,tel,ssh.
x_frame_options string X-Frame-Options Capçalera HTTP.

Per defecte: SAMEORIGIN.
iframe_sandboxing_enabled integer Empreu iframe sandboxing.

Valors possibles:
0 - No feu anar;
1 - (per defecte) Empreu.
iframe_sandboxing_exceptions string Excepcions d'iframe sandboxing.
connect_timeout string Temps d'espera per a la connexió amb el servidor Zabbix.

Per defecte: 3s.
socket_timeout string Temps d'espera per defecte de la xarxa.

Valor per defecte: 3s.
media_type_test_timeout string Temps d'espera de la xarxa per a la prova del tipus de suport.

Per defecte: 65 s.
item_test_timeout string Temps d'espera de la xarxa per a les proves d'elements.

Per defecte: 60 s.
script_timeout string Temps d'espera de la xarxa per a l'execució de l'script.

Per defecte: 60 s.
report_test_timeout string Temps d'espera de la xarxa per a la prova d'informe programat.

Per defecte: 60 s.
auditlog_enabled integer Activa el registre d'auditoria.

Valors possibles:
0 - Desactivar;
1 - (per defecte) Activar.
auditlog_mode integer Si s'activa el registre d'auditoria de les activitats de descoberta de baix nivell, descoberta de xarxa i registre automàtic fetes pel servidor (usuari System).

Valors possibles:
0 - Desactiva;<br >1 - (per defecte) Activa.
ha_failover_delay string Endarreriment de la fallada en segons (només lectura).

Per defecte: 1m.
geomaps_tile_provider string Proveïdor de mosaics de geomapa.

Valors possibles:
OpenStreetMap.Mapnik - (per defecte) OpenStreetMap Mapnik;
OpenTopoMap - OpenTopoMap;
>Stamen.TonerLite - Stamen Toner Lite;
Stamen.Terrain - Stamen Terrain;
USGS.USTopo - USGS US Topo;
USGS.USImagery - USGS US Imagery .< br>
Admet cadena buida per especificar valors personalitzats de geomaps_tile_url, geomaps_max_zoom i geomaps_attribution.
geomaps_tile_url string URL del mosaic del geomapa si geomaps_tile_provider és configurat com a cadena buida.
geomaps_max_zoom integer Nivell màxim de zoom del mapa si geomaps_tile_provider és establert a una cadena buida. El zoom màxim ha d'estar entre 0 i 30.
geomaps_attribution string Text d'atribució del geomapa si geomaps_tile_provider és establert a una cadena buida.
vault_provider integer Vault provider.

Valors possibles:
0 - (per defecte) HashiCorp Vault;
1 - CyberArk Vault.
timeout_zabbix_agent string Gastar no més de timeout_* segons processant.
Admete segons o unitat de temps amb sufixe (com ara 30s, 1m). També admet macros d'usuari.

Rang de possibles valors: 1-600s.

Per defecte: 3s.
Valor per defecte de timeout_browser: 60s.

Comportament de la propietat:
- obligatori
timeout_simple_check
timeout_snmp_agent
timeout_external_check
timeout_db_monitor
timeout_http_agent
timeout_ssh_agent
timeout_telnet_agent
timeout_script
timeout_browser