You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

sla.get

Descripció

integer/array sla.get(object parameters)

El mètode permet recuperar objectes SLA segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(objecte) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
slaids ID/array Retorna només SLA amb els ID donats.
serviceids ID/array Retorna només els SLA que coincideixen amb els serveis específics.
selectSchedule query Retorna una propietat schedule amb programacions de SLA.

Admet count.
selectExcludedDowntimes query Retorna una propietat excluded_downtimes amb els temps d'inactivitat SLA exclosos.

Admet count.
selectServiceTags query Retorna una propietat service_tags amb etiquetes de servei SLA.

Admet count.
sortfield string/array Ordena el resultat per les propietats donades.

Valors possibles: slaid, name, period, slo, effective_date, timezone, status, description.
countOutput boolean Aquests paràmetres que són comuns per a tots els mètodes get es descriuen amb detall al comentari de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar tots els SLAs

Recupera tota la informació de tots els SLAs i les seves propietats.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "sla.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectSchedule": ["period_from", "period_to"],
        "selectExcludedDowntimes": ["name", "period_from", "period_to"],
        "selectServiceTags": ["tag", "operator", "value"],
        "preservekeys": true
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "1": {
          "slaid": "1",
          "name": "Database Uptime",
          "period": "1",
          "slo": "99.9995",
          "effective_date": "1672444800",
          "timezone": "America/Toronto",
          "status": "1",
          "description": "Provide excellent uptime for main SQL database engines.",
          "service_tags": [
            {
              "tag": "Database",
              "operator": "0",
              "value": "MySQL"
            },
            {
              "tag": "Database",
              "operator": "0",
              "value": "PostgreSQL"
            }
          ],
          "schedule": [
            {
              "period_from": "0",
              "period_to": "601200"
            }
          ],
          "excluded_downtimes": [
            {
              "name": "Software version upgrade rollout",
              "period_from": "1648760400",
              "period_to": "1648764900"
            }
          ]
        }
      },
      "id": 1
    }

Font

CSla:get() a ui/include/classes/api/services/CSla.php.