You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte plantilla

Els següents objectes tenen relació directa amb l'API template.

model

L'objecte té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
templateid ID ID de plantilla.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions d'actualització
host string Nom tècnic de la plantilla.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
description text Descripció del model.
name string Nom visible de la plantilla.

Per defecte: valor de la propietat host.
uuid string Identificador únic universal, emprat per enllaçar models importats amb els existents. Es genera automàticament, si no es proporciona.
vendor_name cadena Nom del venedor de la plantilla.

Per a les operacions de creació, tant vendor_name com vendor_version s'han d'establir o deixar buits. Per a les operacions d'actualització, vendor_version es pot deixar buit si té un valor a la base de dades.
vendor_version string Versió del venedor de la plantilla.

Per a les operacions de creació, tant vendor_name com vendor_version s'han d'establir o deixar buits. Per a les operacions d'actualització, vendor_name es pot deixar buit si té un valor a la base de dades.

Etiqueta de plantilla

L'objecte d'etiqueta de plantilla té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
tag string Nom de l'etiqueta de plantilla.

Comportament de la propietat:
- obligatori
value string Valor de l'etiqueta de plantilla.