You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

templatedashboard.delete

Descripció

object templatedashboard.delete(array templateDashboardIds)

Aquest mètode permet esborrar taulers.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels taulers de plantilles que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de la plantilla de taulers esborrada sota la propietat dashboardids.

Exemples

Esborrar diversos taulers de plantilles

Esborra dos taulers de plantilles.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "templatedashboard.delete",
      "params": [
        "45",
        "46"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "45",
          "46"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CTemplateDashboard::delete() in ui/include/classes/api/services/CTemplateDashboard.php.