You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

templategroup.massadd

Descripció

object templategroup.massadd(object parameters)

Aquest mètode permet afegir simultàniament diversos objectes relacionats a tots els grups de plantilles donats.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen els ID dels grups de plantilles i els objectes a afegir a tots els grups de plantilles.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
groups object/array Grups de plantilles per actualitzar.
Tots els altres equips excepte els esmentats seran exclosos dels grups de plantilles.
Els equips descoberts no es veuran afectats.< br>
Els grups d'equips han de tindre només la propietat groupid establerta.

Comportament de la propietat:
- obligatori
templates object/array Plantilles per afegir a tots els grups de plantilles.

Les plantilles han de tindre només la propietat templateid establerta.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels grups de plantilles actualitzats sota la propietat groupids.

Exemples

Afegir plantilles a grups de plantilles

Afegeix les plantilles als grups de plantilles amb IDs 12 i 13.

Petició:

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "templategroup.massadd",
    "params": {
    "groups": [
    {
    "groupid": "12"
    },
    {
    "groupid": "13"
    }
    ],
    "templates": [
    {
    "templateid": "10486"
    },
    {
    "templateid": "10487"
    }
    ]
    },
    "id": 1
    }

Resposta:

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": {
    "groupids": [
    "12",
    "13"
    ]
    },
    "id": 1
    }

Veieu també

Font

CTemplateGroup::massAdd() a ui/include/classes/api/services/CTemplateGroup.php.