You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

Objecte token

Els següents objectes són relacionats amb l'API token.

Token

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
tokenid ID Identificador de token.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
name string Nom del token.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
description text Descripció del token.
userid ID Usuari a qui s'ha assignat el token.

Per defecte: usuari actual.

Comportament de la propietat:
- constant
lastaccess timestamp Data i hora més recents en què s'ha autenticat el token.

"0" si el token no s'ha autenticat mai.

Comportament de la propietat:
- només lectura
status integer Estat del token.

Valors possibles:
0 - (per defecte) token activat;
1 - token desactivat.
expires_at timestamp Data i hora de caducitat del token.

Zero per als tokens que no caduquen mai.
created_at timestamp Data i hora en què es va crear el token.

Comportament de la propietat:
- només lectura
creator_userid ID ID de l'usuari que ha creat el token.

Comportament de la propietat:
- només lectura