You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte tendència

Els objectes següents són vinculats a l'APItrend.

Els objectes de tendències difereixen segons el tipus d'informació de l'element. Es creen pel servidor Zabbix i no poden pas ésser modificats per via de l'API.

Tendència flotant

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
clock timestamp La marca de temps d'una hora per a la qual es va calcular el valor. Per exemple: la marca de temps de "04:00:00" ve a dir valors calculats per al període "04:00:00-04:59:59".
itemid ID Id de l'element relacionat.
num integer Nombre de valors disponibles per al temps.
value_min float Valor horari mínim.
value_avg float Valor horari mitjà.
value_max float Valor horari màxim.

Tendència enter

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
clock timestamp La marca de temps d'una hora per a la qual es va calcular el valor. Per exemple: la marca de temps de "04:00:00" significa valors calculats per al període "04:00:00-04:59:59".
itemid ID Id de l'element relacionat.
num integer Nombre de valors disponibles per al temps.
value_min integer Valor horari mínim.
value_avg integer Valor horari mitjà.
value_max integer Valor horari màxim.