You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

user.create

Descripció

object user.create(object/array users)

Aquest mètode permet crear nous usuaris.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

La fortalesa del mot de pas de l'usuari es valida d'acord amb les regles de la política de mots de pas definida per l'API d'autenticació. Veieu API d'autenticació per obtindre més informació.

Paràmetres

(object/array) usuaris a crear.

A més de les propietats d'usuari estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
usrgrps array Grups d'usuaris on afegir l'usuari.

Els grups d'usuaris han de tindre només la propietat usrgrpid definida.
medias array Suport d'usuari a crear.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels usuaris creats segons la propietat userids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels usuaris donats.

Exemples

Crear un usuari

Crea un usuari nou, l'afegeix a un grup d'usuaris i crea un nou suport per a ell.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "user.create",
      "params": {
        "username": "Xenaro",
        "passwd": "Doe123",
        "roleid": "5",
        "usrgrps": [
          {
            "usrgrpid": "7"
          }
        ],
        "medias": [
          {
            "mediatypeid": "1",
            "sendto": [
              "[email protected]"
            ],
            "active": 0,
            "severity": 63,
            "period": "1-7,00:00-24:00"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userids": [
          "12"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CUser::create() in ui/include/classes/api/services/CUser.php.