You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

user.logout

Descripció

string/object user.logout(array)

Aquest mètode permet desconnectar de l'API i invalidar el token d'autenticació actual.

Aquest mètode és disponible per a qualsevol mena d'usuaris. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) El mètode accepta una matriu buida.

Valors de retorn

(boolean) Retorna true si l'usuari ha tancat sessió correctament.

Exemples

Desconnectar

Desconnecta de l'API.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "user.logout",
      "params": [],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": true,
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CUser::login() in ui/include/classes/api/services/CUser.php.