You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

user.provision

Descripció

object user.provision(object/array users)

Aquest mètode permet subministrar usuaris LDAP.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels usuaris que es subministraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels usuaris aprovisionats sota la propietat userids.

Exemples

Aprovisionar diversos usuaris

Aprovisiona dos usuaris.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "user.provision",
      "params": [
        "1",
        "5"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userids": [
          "1",
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CUser::provision() a ui/include/classes/api/services/CUser.php.