You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte de macros d'usuaris

Els següents objectes són relacionats amb l'API usermacro.

Macro global

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
globalmacroid ID ID de macro global.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
macro cadena Cadena de macro.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
value cadena Valor de la macro.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- només escriptura si type és "Macro secreta"
- obligatori per operacions de creació
type enter Tipus de la macro.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Text de la macro;
1 - Macro secreta;
2 - Secret de caixa de cabals.
description cadena Descripció de la macro.

Macro d'equip

L'objecte defineix una macro disponible a un equip, prototip d'equip o plantilla. Té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
hostmacroid ID ID de la macro d'equip.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
hostid string ID de l'equip a qui pertany la macro.

Comportament de la propietat:
- constant
- obligatori per operacions de creació
macro string Cadena de la macro.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
value string Valor de la macro.

Comportament de la propietat:
- només escriptura si type és "Macro secreta"
- obligatori per operacions de creació
type integer Tipus de la macro.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Text de la macro;
1 - Macro secreta;
2 - Secret de caixa de cabals.
description string Descripció de la macro.
automàtic integer Defineix si la macro és controlada per la regla de descoberta.

Valors possibles:
0 - (per defecte) La macro la gestiona l'usuari;
1 - La macro la gestiona la regla de descoberta.

L'usuari no pot crear una macro automàtica.
Per actualitzar la macro automàtica, s'ha de convertir a manual.