You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

valuemap.get

Descripció

integer/array valuemap.get(object parameters)

El mètode permet recuperar mapes de valors segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres definint la sortida esperada.

Aquest mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
valuemapids ID/array Retorna només taules de mapes de valors amb els identificadors donats.
selectMappings query Retorna les coincidències de valors actuals a la propietat mappings.

Admet count.
sortfield string/array Ordena el resultat segons les propietats donades.

Els valors possibles són: valuemapid, name.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen als comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar mapes de valors

Recupera tots els mapes de valors configurats.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "valuemap.get",
      "params": {
        "output": "extend"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "valuemapid": "4",
          "name": "APC Battery Replacement Status"
        },
        {
          "valuemapid": "5",
          "name": "APC Battery Status"
        },
        {
          "valuemapid": "7",
          "name": "Dell Open Manage System Status"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Recupera un mapa de valors amb els seus mapatges.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "valuemap.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectMappings": "extend",
        "valuemapids": ["4"]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "valuemapid": "4",
          "name": "APC Battery Replacement Status",
          "mappings": [
            {
              "type": "0",
              "value": "1",
              "newvalue": "unknown"
            },
            {
              "type": "0",
              "value": "2",
              "newvalue": "notInstalled"
            },
            {
              "type": "0",
              "value": "3",
              "newvalue": "ok"
            },
            {
              "type": "0",
              "value": "4",
              "newvalue": "failed"
            },
            {
              "type": "0",
              "value": "5",
              "newvalue": "highTemperature"
            },
            {
              "type": "0",
              "value": "6",
              "newvalue": "replaceImmediately"
            },
            {
              "type": "0",
              "value": "7",
              "newvalue": "lowCapacity"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Font

CValueMap::get() in ui/include/classes/api/services/CValueMap.php.