You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

valuemap.update

Descripció

object valuemap.update(object/array valuemaps)

Aquest mètode permet actualitzar mapes de valors.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats del mapa de valors per actualitzar.

La propietat valuemapid s'ha d'establir per a cada mapa de valors. La resta de propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats donades, totes les altres romandran sense canvis.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels mapes de valors actualitzats sota la propietat valuemapids.

Exemples

Canvia el nom del mapa de valors

Estableix el nom del mapa de valors a "Estat del dispositiu".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "valuemap.update",
      "params": {
        "valuemapid": "2",
        "name": "Estat del dispositiu"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "valuemapids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Canviar les correspondències per un mapa de valors.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "valuemap.update",
      "params": {
        "valuemapid": "2",
        "mappings": [
          {
            "type": "0",
            "value": "0",
            "newvalue": "Online"
          },
          {
            "type": "0",
            "value": "1",
            "newvalue": "Offline"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "valuemapids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CValueMap::update() in ui/include/classes/api/services/CValueMap.php.