You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

6 Plugin MongoDB

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres admesos a l'arxiu de configuració del plugin de MongoDB (mongo.conf) per a l'agent 2 de Zabbix.

El plugin de MongoDB es pot carregar, i és disponible i detallat al repositori del plugin de MongoDB

Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els processos per defecte, no pas els valors dels arxius de configuració descarregats;
  • Zabbix admet arxius de configuració codificats només en UTF-8, sense BOM;
  • Els comentaris que comencen amb "#" només s'admeten al principi de les línies.

Opcions

Paràmetre Descripció
-V --version Mostra la versió del plugin i informació de la llicència.
-h --help Mostra la informació d'ajuda (abreujatura).

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Interval Per defecte Descripció
Plugins.MongoDB.Default.Password no Mot de pas per defecte per connectar-se a MongoDB; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Plugins.MongoDB.Default.Uri no URI per defecte per connectar-se a MongoDB; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.

No han d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Només s'admet l'esquema tcp; es pot ometre un esquema.
Es pot ometre un port (per defecte=27017).
Exemples: tcp://127.0.0.1:27017, tcp:localhost, localhost
Plugins.MongoDB.Default.User no Nom d'usuari per defecte per connectar-se a MongoDB; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Plugins.MongoDB.KeepAlive no 60-900 300 Temps d'espera màxim (en segons) abans que es tanquin les connexions de connectors no emprats.
Plugins.Mongo.Sessions.<SessionName>.Password no Mot de pas de la sessió anomenada.
<SessionName> - nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'elements.
Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSCAFile no
(sí, si Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSConnect és establert a un dels següents: verify_ca, verify_full)
Nom de camí complet d'un fitxer que conté certificats de CA de nivell superior per a la verificació de certificats d'iguals, emprat per a comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió que s'emprarà a l'element clau.
Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSCertFile sí, si Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSKeyFile s'ha definit Camí complet d'un fitxer que conté el certificat de l'agent o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'element.
Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSConnect no Tipus de xifrat de les comunicacions entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'element.

Valors acceptats:
required - requereix connexió TLS;
verify_ca - verifica els certificats;
verify_full - verifica els certificats i l'adreça IP.

Admès des de la versió 1.2.1 del plugin
Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSKeyFile sí, si Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSCertFile era establert Camí complet d'un fitxer que conté la clau privada de la base de dades que s'empra per a les comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'element.
Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.Uri no Cadena de connexió d'una sessió anomenada.
<Nom de la sessió>: nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'element.

No s'han d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Només s'admet l'esquema tcp; es pot ometre un esquema.
Es pot ometre un port (per defecte=27017).
Exemples: tcp://127.0.0.1:27017, tcp:localhost, localhost
Plugins.MongoDB.Sessions.<Nom de sessió>.Usuari no Nom d'usuari de la sessió.
<Nom de la sessió> - nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'elements.
Plugins.MongoDB.System.Path no Camí a l'executable del connector extern.
Plugins.MongoDB.Timeout no 1-30 timeout global Temps d'espera d'execució de la petició (quant de temps cal esperar que acabi una petició abans d'aturar-la).

Veieu també: