You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

10 Plugin d'Oracle

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres suportats dins l'arxiu de configuració del plugin d'Oracle Zabbix agent 2 (oracle.conf). Mireu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valor dels processos per defecte, no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix admet els arxius de configuració només codificats en UTF-8 sense BOM;
  • Els comentaris, començats amb "#", només s'admeten a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Interval Predeterminat Descripció
Plugins.Oracle.CallTimeout no 1-30 timeout global Temps d'espera màxim en segons per completar una petició.
Plugins.Oracle.ConnectTimeout no 1-30 timeout global Temps màxim d'espera en segons perquè s'estableixi una connexió.
Plugins.Oracle.CustomQueriesPath no Camí complet d'un directori que conté fitxers .sql amb consultes personalitzades.
Desactivat per defecte.
Exemple: /etc/zabbix/oracle/sql
Complements.Oracle.Default.Password no Mot de pas per defecte per connectar-se a Oracle; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Plugins.Oracle.Default.Service no Nom de servei predeterminat per connectar-se a Oracle (SID no és compatible); s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Plugins.Oracle.Default.Uri no tcp://localhost:1521 URI per defecte per connectar-se a Oracle; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.

No s'han d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Només s'admet l'esquema tcp; es pot ometre un esquema.
Es pot ometre un port (per defecte=1521).
Exemples: tcp://127.0.0.1:1521
localhost
Plugins.Oracle.Usuari predeterminat no Nom d'usuari per defecte per connectar-se a Oracle; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Plugins.Oracle.KeepAlive no 60-900 300 Nombre màxim de segons per esperar abans de tancar les connexions de connectors no emprades.
Plugins.Oracle.Sessions.<SessionName>.Password no Mot de pas de sessió anomenada.
<SessionName> - estableix el nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'element.
Plugins.Oracle.Sessions.<SessionName>.Service no Nom del servei de sessió anomenat que s'ha d'emprar per iniciar la sessió (SID no és compatible).
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió que s'emprarà a l'element keys.
Plugins.Oracle.Sessions.<SessionName>.Uri no tcp://localhost:1521 Cadena de connexió de sessió anomenada per a Oracle.
<SessionName> - estableix el nom d'una sessió per emprar-la a les claus d'element.

No s'han d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Només s'admet l'esquema tcp; es pot ometre un esquema..
Es pot ometre un port (per defecte=1521).
Exemples: tcp://127.0.0.1:1521
localhost
Plugins.Oracle.Sessions.<SessionName>.User no Nom d'usuari de la sessió.
<SessionName> - defineix el nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'element.

Veieu també: