You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

12 Plugin de Redis

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres suportats dins l'arxiu de configuració del plugin Redis Zabbix agent 2 (redis.conf). Mireu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valor dels processos per defecte, no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix admet els arxius de configuració només codificats en UTF-8 sense BOM;
  • Els comentaris, començats amb "#", només s'admeten a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Interval Predeterminat Descripció
Plugins.Redis.Default.Password no Mot de pas per defecte per connectar-se a Redis; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Plugins.Redis.Default.Uri no tcp://localhost:6379 URI per defecte per connectar-se a Redis; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.

No s'han d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Esquemes admesos: tcp, unix; es pot ometre un esquema.
Es pot ometre un port (per defecte=6379).
Exemples: tcp://localhost:6379
localhost
unix:/var/run/redis.sock
Plugins.Redis.KeepAlive no 60-900 300 Temps d'espera màxim (en segons) abans de tancar les connexions de connectors no emprades.
Plugins.Redis.Sessions.<SessionName>.Password no Mot de pas de la sessió anomenada.
<SessionName> - nom d'una sessió que s'emprarà a l'element keys.
Plugins.Redis.Sessions.<SessionName>.Uri no tcp://localhost:6379 Cadena de connexió de sessió anomenada.
<SessionName> - nom d'una sessió per emprar-la en claus d'element .

No s'han d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Esquemes admesos: tcp, unix; es pot ometre un esquema.
Es pot ometre un port (per defecte=6379).
Exemples: tcp://localhost:6379
localhost< br> unix:/var/run/redis.sock
Plugins.Redis.Sessions.<SessionName>.User no Nom d'usuari de la sessió.
<SessionName> - nom d'una sessió que s'emprarà a l'element.
Plugins.Redis.Timeout no 1-30 temps d'espera global Temps d'espera d'execució de consultes (quant de temps s'ha d'esperar que acabi una consulta abans d'aturar-la).

Veieu també: