You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

13 Plugin Smart

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres admesos a l'arxiu de configuració del plugin Smart Zabbix agent 2 (smart.conf). Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valors per defecte dels processos, i no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix suporta els fitxers de configuració codificats en UTF-8, sense BOM;
  • Els comentaris que comencen amb "#" només són admesos a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Rang Per defecte Descripció
Plugins.Smart.Path no smartctl Ruta a l'executable smartctl.
Plugins.Smart.Timeout no 1-30 global timeout Espera d'execució de la petició (quan de temps ha d'esperar que una petició acabi abans de tancar).

Veieu també: