You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

3 Funcions de data i hora

Totes les funcions llistades aquí són admeses a:

::: nota important Les funcions de data i hora no es poden pas emprar soles en una expressió; com a mínim hi hi ha d'haver una funció no temporal referida a un equip. :::

Les funcions es llisten sense informació addicional. Feu clic a la funció per veure'n tots els detalls.

Funció Descripció
date Data actual en format AAAAMMDD.
dayofmonth Dia del mes en el rang de l'1 al 31.
dayofweek Dia de la setmana en el rang d'1 a 7.
now Nombre de segons des de l'Època (00:00:00 UTC, 1 de gener de 1970).
time Hora actual en format HHMMSS.

Detalls de la funció

date

Data actual en format YYYYMMDD.

Exemple:

date()<20220101
dayofmonth

Dia del mes en rang d'1 a 31.

Exemple:

dayofmonth()=1
dayofweek

Dia de la setmana d'entre 1 i 7 (Dilluns - 1, Diumenge - 7).

Exemple (només dies de la setmana):

dayofweek()<6

Exemple (només cap de setmana):

dayofweek()>5
now

El nombre de segons des d'Època (00:00:00 UTC, January 1, 1970).

Exemple:

now()<1640998800
time

Hora actual en format HHMMSS.

Exemple (només horari nocturn, 00:00-06:00):

time()<060000

Veieu totes les funcions admeses.