You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

4 Nivell mínim de permisos per als elements de l'agent Windows

Vista general

Quan es monitoren sistemes amb un agent, una bona pràctica consisteix en obtindre mètriques de l'equip on hi ha instal·lat l'agent. Per emprar el principi de menys privilegis, cap determinar quines mètriques s'han d'obtindre de l'agent.

La taula d'aquest document us permet triar els drets mínims per garantir el bon funcionament de l'agent Zabbix.

Si enlloc de "LocalSystem" s'empra cap altre usuari per fer que l'agent funcioni, per a Windows cal que el nou usuari tingui drets de "Connectar com a servei" a "Local Policy→User Rights Assignment" i permisos de crear, escriure i esborrar l'arxiu de registre de l'agent Zabbix. Un usuari d'Active Directory s'ha d'afegir al grup Performance Monitor Users.

Quan treballem amb drets d'un agent basats en el grup "mínimament técnicament acceptable", cal proveir-lo de drets sobre els objectes a monitorar.

Elements d'agent comuns admesos sota Windows

Clau de l'element Grup d'usuaris
Recomanat Mínim tècnicament acceptable (funcionalitat limitada)
agent.hostname Convidats Convidats
agent.ping Convidats Convidats
agent.variant Convidats Convidats
agent.version Convidats Convidats
log Administradors Convidats
log.count Administradors Convidats
logrt Administradors Convidats
logrt.count Administradors Convidats
net.dns Convidats Convidats
net.dns.record Convidats Convidats
net.if.discovery Convidats Convidats
net.if.in Convidats Convidats
net.if.out Convidats Convidats
net.if.total Convidats Convidats
net.tcp.listen Convidats Convidats
net.tcp.port Convidats Convidats
net.tcp.service Convidats Convidats
net.tcp.service.perf Convidats Convidats
net.udp.service Convidats Convidats
net.udp.service.perf Convidats Convidats
proc.num Administradors Convidats
system.cpu.discovery Usuaris del monitor de rendiment Usuaris del monitor de rendiment
system.cpu.load Usuaris del monitor de rendiment Usuaris del monitor de rendiment
system.cpu.num Convidats Convidats
system.cpu.util Usuaris del monitor de rendiment Usuaris del monitor de rendiment
system.hostname Convidats Convidats
system.localtime Convidats Convidats
system.run Administradors Convidats
system.sw.arch Convidats Convidats
system.swap.size Convidats Convidats
system.uname Convidats Convidats
system.uptime Usuaris del monitor de rendiment Usuaris del monitor de rendiment
vfs.dir.count Administradors Convidats
vfs.dir.get Administradors Convidats
vfs.dir.size Administradors Convidats
vfs.file.cksum Administradors Convidats
vfs.file.contents Administradors Convidats
vfs.file.exists Administradors Convidats
vfs.file.md5sum Administradors Convidats
vfs.file.regexp Administradors Convidats
vfs.file.regmatch Administradors Convidats
vfs.file.size Administradors Convidats
vfs.file.time Administradors Convidats
vfs.fs.discovery Administradors Convidats
vfs.fs.size Administradors Convidats
vm.memory.size Convidats Convidats
web.page.get Convidats Convidats
web.page.perf Convidats Convidats
web.page.regexp Convidats Convidats
zabbix.stats Convidats Convidats

Claus d'element específiques de Windows

Clau d'element Grup d'usuaris
Recomanat Mínim tècnicament acceptable (funcionalitat limitada)
eventlog Lectors del registre d'esdeveniments Convidats
net.if.list Convidats Convidats
perf_counter Usuaris del Monitor de Rendiment Usuaris del Monitor de Rendiment
proc_info Administradors Convidats
service.discovery Convidats Convidats
service.info Convidats Convidats
services Convidats Convidats
wmi.get Administradors Convidats
vm.vmemory.size Convidats Convidats