You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

16 Altres problemes

Connexió i systemd

Recomanem crear un usuari zabbix com a usuari del sistema, sense possibilitat de connectar-s'hi. Alguns usuaris ignoren la recomanació i empren el mateix compte per connectar-se (per exemple per SSH) a l'equip on hi ha el Zabbix. Això pot tombar el dimoni Zabbix després al desconnectar. En aquest cas, tindreu alguna cosa com això, al registre del servidor Zabbix:

zabbix_server [27730]: [file:'selfmon.c',line:375] lock failed: [22] Invalid argument
    zabbix_server [27716]: [file:'dbconfig.c',line:5266] lock failed: [22] Invalid argument
    zabbix_server [27706]: [file:'log.c',line:238] lock failed: [22] Invalid argument

i al registre de l'agent Zabbix:

zabbix_agentd [27796]: [file:'log.c',line:238] lock failed: [22] Invalid argument

Això passa per el paràmetre per defecte de systemd RemoveIPC=yes configurat a /etc/systemd/logind.conf. Quan sortiu del sistema, els semàfors creats per Zabbix s'esborren, i provoquen l'errada.

Una frase de la documentació de systemd:

RemoveIPC=
    
    Controls whether System V and POSIX IPC objects belonging to the user shall be removed when the
    user fully logs out. Takes a boolean argument. If enabled, the user may not consume IPC resources
    after the last of the user's sessions terminated. This covers System V semaphores, shared memory
    and message queues, as well as POSIX shared memory and message queues. Note that IPC objects of the
    root user and other system users are excluded from the effect of this setting. Defaults to "yes".

Hi ha dues solucions per aquest problema:

 1. (recomanada) Deixeu d'emprar el compte zabbix per qualsevol cosa que no siguin els processos de Zabbix, i creeu un altre compte per fer qualsevol altra tasca.
 2. (no recomanada) Definiu RemoveIPC=no dans /etc/systemd/logind.conf i reinicieu el sistema. Fixeu-vos que RemoveIPC és un paràmetre de tot el sistema, modificar-lo afectarà a tot el sistema.

Ús de la interfície Zabbix darrera d'un proxy

Si la interfície Zabbix s'executa darrera d'un proxy, el camí de la cookie dins del fitxer de configuració del proxy s'ha de reescriure per correspondre al camí del proxy invers. Veieu els exemples aquí sota. Si el camí de la cookie no es reescriu pas, els usuaris poden trobar-se amb problemes d'autorització quan provin de connectar a l'entorn de Zabbix.

Exemple de configuració per a nginx
# ..
    location / {
    # ..
    proxy_cookie_path /zabbix /;
    proxy_pass http://192.168.0.94/zabbix/;
    # ..
Exemple de configuració per a Apache
# ..
    ProxyPass "/" http://host/zabbix/
    ProxyPassReverse "/" http://host/zabbix/
    ProxyPassReverseCookiePath /zabbix /
    ProxyPassReverseCookieDomain host zabbix.example.com
    # ..