You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

13 Biblioteca d'enllaços dinàmics del remitent Zabbix per a Windows

Vista general

En un entorn Windows, les aplicacions poden enviar dades a Zabbix servidor/proxy mitjançant la biblioteca d'enllaços dinàmics del remitent Zabbix (zabbix_sender.dll) en lloc d'haver de llançar un procés extern (zabbix_sender.exe).

zabbix_sender.h i zabbix_sender.lib calen per compilar aplicacions d'usuari amb zabbix_sender.dll.

Aconseguir-los

Hi ha dues maneres d'obtindre zabbix_sender.dll.

1. Descarregar els fitxers zabbix_sender.h, zabbix_sender.lib i zabbix_sender.dll com a arxiu ZIP.

Quan trieu les opcions de descàrrega, assegureu-vos de triar "Sense xifrat" a Xifrat i "Arxiu" a Paquet. A continuació, descarregueu l'agent Zabbix (no pas l'agent Zabbix 2).

Els fitxers zabbix_sender.h, zabbix_sender.lib i zabbix_sender.dll seran dins de l'arxiu ZIP descarregat al directori bin\dev. Descomprimiu els fitxers on us calgui.

2. Creeu zabbix_sender.dll des de la font (llegiu les instruccions).

Trobareu la biblioteca d'enllaços dinàmics amb els fitxers de desenvolupament al directori bin\winXX\dev. Per emprar-lo, incloeu la capçalera zabbix_sender.h fitxer i enllaç amb la biblioteca zabbix_sender.lib.

Veieu també

  • exemple d'una senzilla utilitat de remitent de Zabbix implementada amb la biblioteca d'enllaços dinàmics de remitent de Zabbix per entendre l'ús de la biblioteca;
  • Fitxer zabbix_sender.h per a les funcions d'interfície de la biblioteca d'enllaços dinàmics de Zabbix sender. Aquest fitxer conté documentació que explica el propòsit de cada funció d'interfície, els seus arguments i el valor de retorn.