You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Configurar a partir de les fonts

Vista general

Si s'ha instal·lat des de les fonts, la informació següent us ajudarà a configurar la Passarel·la Java de Zabbix.

Vista general dels arxius

Si obteniu la passarel·la Java des de les fonts, us trobareu amb un recull d'scripts de shell, de JAR i d'arxius de configuració sota el $PREFIX/sbin/zabbix_java. El rol d'aquests arxius es resumeix aquí sota.

bin/zabbix-java-gateway-$VERSION.jar

Arxiu de la passarel·la Java mateix.

lib/logback-core-0.9.27.jar
    lib/logback-classic-0.9.27.jar
    lib/slf4j-api-1.6.1.jar
    lib/android-json-4.3_r3.1.jar

Dependències de la passarel·la Java: Biblioteques Logback, SLF4J, i Android JSON.

lib/logback.xml 
    lib/logback-console.xml

Arxius de configuració per Logback.

shutdown.sh 
    startup.sh

Scripts pràctics per engegar i aturar la passarel·la Java.

settings.sh

L'arxiu de configuració prové dels scripts d'engegada i aturada que hi ha aquí al damunt.

Configuració i execució de la passarel·la Java

Per defecte, la passarel·la de Java escolta el port 10052. Si teniu previst executar la passarel·la de Java en un port diferent, podeu especificar-ho a l'script settings.sh. Consulteu la descripció del fitxer de configuració de la passarel·la Java per saber com especificar aquesta i altres opcions.

El port 10052 no és pas [registrat a IANA] (http://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.txt).

Un cop familiaritzat amb aquesta configuració, podeu iniciar la passarel·la de Java executant l'script d'inici:

 $ ./startup.sh

De la mateixa manera, quan ja no us calgui la passarel·la Java, executeu l'script d'aturada per tancar-la:

 $ ./apagat.sh

Tingueu en compte que, a diferència del servidor o el proxy, Java Gateway és lleuger i no requereix d'una base de dades.

Configuració del servidor per emprar la passarel·la Java

Amb la passarel·la Java operacional, haureu de dir-li al servidor Zabbix on trobar la passarel·la Java Zabbix. Per fer-ho, indiqueu els paràmatres JavaGateway i JavaGatewayPort a l'arxiu de configuració del servidor. Si l'equip on s'executa l'aplicació JMX és monitorada per el proxy Zabbix, especifiqueu els paràmetres de connexió a l'arxiu de configuració del proxy enlloc del servidor.

JavaGateway=192.168.3.14
    JavaGatewayPort=10052

Per defecte, el servidor no engega cap procés vinculat al monitoratge JMX. De tota manera, si us cal emprar-lo, haureu d'especificar el nombre d'instàncies definides de pollers Java. Feu-ho de la mateixa manera que especifiqueu els pollers i els trappers.

StartJavaPollers=5

No us oblideu pas de reiniciar el servidor o el proxy, un cop que hagueu acabat de configurar-les.

Depuració de la passarel·la Java

En cas que hi hagi un problema amb la passarel·la de Java o si el missatge d'error sobre un element de la interfície no és prou descriptiu, potser voldreu fer una ullada al fitxer de registre de la passarel·la de Java.

Per defecte, la passarel·la de Java registra les seves activitats al fitxer /tmp/zabbix_java.log amb el nivell de registre "info". De vegades aquesta informació no és suficient i cal tindre informació de nivell "depuració". Per augmentar el nivell de registre, editeu el fitxer lib/logback.xml i canvieu l'atribut level de l'etiqueta <root> a "debug":

 <root level="debug">
     <appender-ref ref="FILE" />
    </root>

Tingueu en compte que, a diferència del servidor Zabbix o el proxy Zabbix, no cal reiniciar Zabbix Java Gateway després d'editar el fitxer logback.xml. Els canvis fets a logback.xml es tenen en compte automàticament. Quan hagueu acabat de depurar, podeu tornar a canviar el nivell de registre a "informació".

Si voleu iniciar sessió en un altre fitxer o en un suport completament diferent, com ara una base de dades, ajusteu el fitxer logback.xml segons les vostres necessitats. Consulteu el manual de retrocés per obtindre més detalls.

De vegades, amb finalitats de depuració, és útil iniciar la passarel·la de Java com una aplicació de consola en lloc d'un dimoni. Per fer-ho, comenteu la variable PID_FILE a settings.sh. Si s'omet PID_FILE, l'script startup.sh inicia la passarel·la Java com una aplicació de consola i obliga a Logback a emprar el fitxer lib/logback-console.xml, que no només retorna els seus registres a la consola, sinó que també té el nivell de registre "depuració".

Finalment, tingueu en compte que, com Java Gateway utilitza SLF4J per al registre, podeu substituir Logback amb l'estructura que vulgueu col·locant un fitxer JAR adequat al directori lib. Consulteu el manual SLF4J per a més detalls.

Monitoratge JMX

Veieu la pàgina Supervisió JMX per tindre més detalls.