You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

15 Elements dependents

Vista general

Hi ha situacions en què un element recull diverses mètriques alhora o fins i tot té més sentit recollir mètriques relacionades simultàniament, per exemple:

 • Ús de CPU de nuclis individuals
 • Trànsit de xarxa entrant/sortint/total

Per permetre la recollida massiva de mètriques i l'ús simultani en diversos elements relacionats, Zabbix admet els elements dependents. Els elements dependents depenen de l'element principal, que recull les seves dades simultàniament, en una consulta. Un valor nou per a l'element mestre omple automàticament els valors dels elements dependents. Els elements dependents no poden tindre un interval d'actualització diferent del de l'element principal.

Les opcions de preprocessament de Zabbix es poden emprar per extreure la part necessària per a l'element dependent de les dades de l'article principal.

El preprocessament es gestiona mitjançant un procés de "preprocessador", que es va afegir a Zabbix 3.4, així com els agents que realitzen les passes de preprocessament. Tots els valors (amb o sense preprocessament) dels diferents recopiladors de dades passen pel controlador de preprocessament abans d'afegir-se a la memòria cau de l'historial. La comunicació IPC basada en socket s'empra entre els col·lectors de dades (pollers, trappers, etc.) i el procés de preprocessament.

El servidor Zabbix o el proxy Zabbix (si l'equip és monitorat per un proxy) realitza passes de preprocessament i processa elements dependents.

Un element de qualsevol tipus, fins i tot un element dependent, es pot definir com a element principal. Es poden emprar nivells addicionals d'elements dependents per extreure porcions més petites del valor d'un element dependent existent.

Limitacions
 • Només es permeten dependències del mateix equip (model).
 • Un prototip d'element pot dependre d'un altre prototip d'element o d'un element estàndard del mateix equip
 • El nombre màxim d'elements dependents per a un element principal és limitat a 29999 (independentment del nombre de nivells de dependència)
 • Màxim 3 nivells de dependència permesos
 • L'element dependent de l'equip amb l'element del model principal no s'exportarà com a XML

Configuració d'element

Un element dependent depèn del seu element mestre per a les dades. És per això que primer s'ha de configurar (o existir) l'element principal:

 • Vés a: ConfiguracióEquips
 • Feu clic a Items a la fila de l'equip
 • Feu clic a Crear element
 • Introduïu els paràmetres de l'element al formulari

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Feu clic a Afegeix per desar l'element principal.

A continuació, podeu configurar un element dependent.

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Els camps que requereixen informació específica per als elements dependents són:

Type Trieu Element dependent aquí.
Key Introduïu una clau que s'emprarà per reconèixer l'element.
Master item Trieu l'element mestre. El valor de l'element mestre s'emprarà per emplenar el valor de l'element dependent.
Type of information Trieu el tipus d'informació que correspondrà al format de dades que s'emmagatzemaran.

Podeu emprar el valor de l'element preprocessament per extreure la part necessària del valor de l'element mestre.

Sense preprocessament, el valor de l'element dependent serà exactament el mateix que el valor de l'element principal.

Feu clic a Afegeix per desar l'element dependent.

Es pot accedir a una drecera per crear un element dependent més ràpidament fent clic al botó a la llista d'elements i triant Crea un element dependent.

Mostra

A la llista d'elements, els elements dependents es mostren amb el seu nom d'element principal com a prefixe.

Si s'esborra un element principal, tots els seus elements dependents s'esborren també.