You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

8 Verificacions internes

Vista general

Els controls interns permeten monitorar els processos interns de Zabbix. En altres paraules, podeu monitorar allò que passa amb el servidor o proxy Zabbix.

Els controls interns es calculen:

 • al servidor Zabbix - si l'equip es monitora amb ell
 • al proxy Zabbix - si l'equip es monitora amb ell

els controls interns es tracten per el servidor o el proxy, independentment de l'estat de manteniment de l'equip.

Per emprar aquest element, escolliu el tipus d'element Zabbix Intern.

Les verificacions internes es tracten per els pollers Zabbix.

Rendiment

Emprar alguns elements interns pot afectar negativament al rendiment. Aquests elements són:

 • zabbix[host,,items]
 • zabbix[host,,items_unsupported]
 • zabbix[hosts]
 • zabbix[items]
 • zabbix[items_unsupported]
 • zabbix[queue]
 • zabbix[requiredperformance]
 • zabbix[stats,,,queue]
 • zabbix[triggers]

Les interfícies de les seccions Informació del sistema i Cua també es veuen afectades.

Validacions admeses

Les claus d'element es llisten sense paràmetres opcionals ni informació addicional. Feu clic a la clau de l'element per veure'n tots els detalls.

Clau d'element Descripció
zabbix[boottime] Temps d'inici del servidor Zabbix o del procés proxy Zabbix en segons.
zabbix[cluster,discovery,nodes] Descobreix els nodes clúster d'alta disponibilitat.
zabbix[connector_queue] Recompte de valors posats en cua a la cua de connectors.
zabbix[host,,items] Nombre d'elements activats (admesos i no admesos) a l'equip.
zabbix[host,,items_unsupported] Nombre d'elements no admesos activats a l'equip.
zabbix[host,,maintenance] Estat de manteniment actual de l'equip.
zabbix[host,active_agent,available] Disponibilitat de comprovacions de l'agent actiu a l'equip.
zabbix[host,discovery,interfaces] Detalls de totes les interfícies configurades de l'equip a la interfície Zabbix.
zabbix[host,available] Disponibilitat de la interfície principal d'un tipus concret de comprovacions a l'equip.
zabbix[hosts] Nombre d'equips monitorats.
zabbix[items] Nombre d'elements activats (admesos i no admesos).
zabbix[items_unsupported] Nombre d'elements no compatibles.
zabbix[java] Informació sobre la passarel·la Java de Zabbix.
zabbix[lld_queue] Recompte de valors posats a la cua a la cua de processament de descoberta de baix nivell.
zabbix[preprocessing_queue] Recompte de valors posats en cua a la cua de preprocessament.
zabbix[procés] Percentatge de temps que passa un procés Zabbix concret o un grup de processos (identificats per <tipus> i <mode>) a <estat>.
zabbix[proxy] Informació sobre el proxy de Zabbix.
zabbix[proxy,discovery] Llista de proxys Zabbix.
zabbix[proxy_history] Nombre de valors de la taula de l'historial de proxy esperant per ser enviats al servidor.
zabbix[queue] Nombre d'elements monitorats a la cua que es retarden almenys <de> segons, però menys de <a> segons.
zabbix[rcache] Estadístiques de disponibilitat de la memòria cau de configuració de Zabbix.
zabbix[requiredperformance] Rendiment requerit del servidor Zabbix o del proxy Zabbix, en nous valors per segon esperats.
zabbix[stats] Mètriques internes d'un servidor o proxy Zabbix remot.
zabbix[stats,,,queue] Mètriques internes de la cua d'un servidor o proxy Zabbix remot.
zabbix[tcache] Estadístiques d'efectivitat de la memòria cau de la funció de tendència de Zabbix.
zabbix[triggers] Nombre de triggers activats a la base de dades de Zabbix, amb tots els elements activats als equips activats.
zabbix[uptime] Temps d'activitat del procés del servidor o proxy Zabbix en segons.
zabbix[vcache,buffer] Estadístiques de disponibilitat de la memòria cau de valors de Zabbix.
zabbix[vcache,cache] Estadístiques d'efectivitat de la memòria cau de valors de Zabbix.
zabbix[versió] Versió del servidor o proxy Zabbix.
zabbix[vmware,buffer] Estadístiques de disponibilitat de la memòria cau de vmware Zabbix.
zabbix[wcache] Estadístiques i la disponibilitat de la memòria cau d'escriptura de Zabbix.

Detalls clau de l'article

 • Els paràmetres sense parèntesis angulars són constants, per exemple, 'host' i 'available' a zabbix[host,<tipus>,available]. Empreu-los a la clau d'element tal com estan.
 • Els valors dels elements i els paràmetres d'element que "no són compatibles amb el proxy" només es poden recuperar si el servidor monitoritza l'equip. I viceversa, els valors "no compatibles amb el servidor" només es poden recuperar si l'equip és monitorat per proxy.
zabbix[boottime]


El temps d'engegada del servidor Zabbix o del procés proxy Zabbix en segons.
Valor de retorn: Enter.

zabbix[cluster,discovery,nodes]


Descobreix els nodes clúster d'alta disponibilitat.
Valor de retorn: objecte JSON.

Aquest element es pot emprar en descoberta de baix nivell.

zabbix[connector_queue]


The count of values enqueued in the connector queue.
Return value: Integer.

zabbix[discovery_queue]


The count of network checks enqueued in the discovery queue.
Return value: Integer.

zabbix[host,,items]


El nombre d'elements activats (admesos i no) a l'equip.
Valor de retorn: Enter.

zabbix[host,,items_unsupported]


El nombre d'elements no admesos activats a l'equip.
Valor de retorn: Enter.

zabbix[host,,maintenance]


L'estat de manteniment actual de l'equip.
Valors de retorn: 0 - estat normal; 1 - manteniment amb recollida de dades; 2 - manteniment sense recollida de dades.

Comentaris:

 • Aquest element sempre el processa el servidor Zabbix independentment de la ubicació de l'equip (al servidor o al proxy). El proxy no rebrà aquest element amb dades de configuració.
 • El segon paràmetre ha de ser buit i es reserva per a un ús futur.
zabbix[host,active_agent,available]


La disponibilitat de comprovacions de l'agent actiu a l'equip.
Valors de retorn: 0 - desconegut; 1 - disponible; 2 - no disponible.

zabbix[host,discovery,interfaces]


Els detalls de totes les interfícies configurades de l'equip a la interfície Zabbix.
Valor de retorn: objecte JSON.

Comentaris:

zabbix[host,<type>,available]


La disponibilitat de la interfície principal d'un tipus concret de comprovacions a l'equip.
Valors de retorn: 0 - no disponible; 1 - disponible; 2 - desconegut.

Comentaris:

 • Els tipus vàlids són: agent, snmp, ipmi, jmx;
 • El valor de l'element es calcula segons els paràmetres de configuració de l'equipinaccessibilitat/indisponibilitat.
zabbix[hosts]


El nombre d'equips monitorats.
Valor de retorn: Enter.

zabbix[items]


El nombre d'elements activats (admesos o no).
Valor de retorn: Enter.

zabbix[items_unsupported]


El nombre d'elements no admesos.
Valor de retorn: Enter.

zabbix[java,,<param>]


The information about Zabbix Java gateway.
Return values: 1 - if <param> is ping; Java gateway version - if <param> is version (for example: "7.0.0").

Comments:

 • Valid values for param are: ping, version;
 • This item can be used to check Java gateway availability using the nodata() trigger function;
 • The second parameter must be empty and is reserved for future use.
zabbix[lld_queue]


El recompte de valors posats a la cua a la cua de processament de descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: Enter.

Aquest element es pot emprar per monitorar la longitud de la cua de processament de descoberta de baix nivell.

zabbix[preprocessing_queue]


El recompte de valors posats a la cua a la cua de pre-processament.
Valor de retorn: Enter.

Aquest element es pot emprar per monitorar la longitud de la cua de pre-processament.

zabbix[process,<type>,<mode>,<state>]


The percentage of time a particular Zabbix process or a group of processes (identified by <type> and <mode>) spent in <state>. It is calculated for the last minute only.
Return value: Float.

Parameters:

 • type - for server processes: agent poller, alert manager, alert syncer, alerter, availability manager, configuration syncer, configuration syncer worker, connector manager, connector worker, discovery manager, discovery worker, escalator, ha manager, history poller, history syncer, housekeeper, http agent poller, http poller, icmp pinger, ipmi manager, ipmi poller, java poller, lld manager, lld worker, odbc poller, poller, preprocessing manager, preprocessing worker, proxy poller, self-monitoring, service manager, snmp poller, snmp trapper, task manager, timer, trapper, trigger housekeeper, unreachable poller, vmware collector;
  for proxy processes: agent poller, availability manager, configuration syncer, data sender, discovery manager, discovery worker, history syncer, housekeeper, http agent poller, http poller, icmp pinger, ipmi manager, ipmi poller, java poller, odbc poller, poller, preprocessing manager, preprocessing worker, self-monitoring, snmp poller, snmp trapper, task manager, trapper, unreachable poller, vmware collector
 • mode - avg - average value for all processes of a given type (default)
  count - returns number of forks for a given process type, <state> should not be specified
  max - maximum value
  min - minimum value
  <process number> - process number (between 1 and the number of pre-forked instances). For example, if 4 trappers are running, the value is between 1 and 4.
 • state - busy - process is in busy state, for example, the processing request (default); idle - process is in idle state doing nothing.

Comments:

 • If <mode> is a Zabbix process number that is not running (for example, with 5 pollers running the <mode> is specified to be 6), such an item will turn unsupported;
 • Minimum and maximum refers to the usage percentage for a single process. So if in a group of 3 pollers usage percentages per process were 2, 18 and 66, min would return 2 and max would return 66.
 • Processes report what they are doing in shared memory and the self-monitoring process summarizes that data each second. State changes (busy/idle) are registered upon change - thus a process that becomes busy registers as such and doesn't change or update the state until it becomes idle. This ensures that even fully hung processes will be correctly registered as 100% busy.
 • Currently, "busy" means "not sleeping", but in the future additional states might be introduced - waiting for locks, performing database queries, etc.
 • On Linux and most other systems, resolution is 1/100 of a second.

Examples:

zabbix[process,poller,avg,busy] #the average time of poller processes spent doing something during the last minute
    zabbix[process,"icmp pinger",max,busy] #the maximum time spent doing something by any ICMP pinger process during the last minute
    zabbix[process,"history syncer",2,busy] #the time spent doing something by history syncer number 2 during the last minute
    zabbix[process,trapper,count] #the amount of currently running trapper processes
zabbix[proxy,<name>,<param>]


Informació sobre el proxy Zabbix.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • nom - el nom del proxy;
 • param - endarreriment - quant de temps no s'envien els valors recollits, calculat com a "retard del proxy" (diferència entre l'hora del proxy actual i la marca de temps del valor no enviat més antic del proxy) + ("hora actual del servidor" - "proxy lastaccess").
zabbix[proxy,discovery]


The list of Zabbix proxies with name, mode, encryption, compression, version, last seen, host count, item count, required values per second (vps), version status (current/outdated/unsupported), and timeouts by item type.
Return value: JSON object.

zabbix[proxy group,<name>,available]


The number of online proxies in a proxy group.
Return value: Integer.

Parameters:

 • name - the proxy group name.
zabbix[proxy group,<name>,pavailable]


The percentage of online proxies in a proxy group.
Return value: Float.

Parameters:

 • name - the proxy group name.
zabbix[proxy group,<name>,proxies]


The list of Zabbix proxies in a proxy group with name, mode, encryption, compression, version, last seen, host count, item count, required values per second (vps), version status (current/outdated/unsupported), timeouts, proxy group name, state (unknown/offline/online).
Return value: JSON.

Parameters:

 • name - the proxy group name.
zabbix[proxy group,<name>,state]


The state of a proxy group.
Return value: 0 - unknown; 1 - offline; 2 - recovering; 3 - online; 4 - degrading.

Parameters:

 • name - the proxy group name.
zabbix[proxy_buffer,buffer,<mode>]


The proxy memory buffer usage statistics.
Return values: Integer (for size); Float (for percentage).

Parameters:

 • mode:
  total - the total size of buffer (can be used to check if memory buffer is enabled)
  free - the size of free buffer
  pfree - the percentage of free buffer
  used - the size of used buffer
  pused - the percentage of used buffer

Comments: - Returns a 'Proxy memory buffer is disabled' error when the memory buffer is disabled;
- This item is not supported on Zabbix server.

zabbix[proxy_buffer,state,changes]


Returns the number of state changes between disk/memory buffer modes since start.
Return values: Integer; 0 - the memory buffer is disabled.

Comments:

 • Frequent state changes indicate that either the memory buffer size or age must be increased;
 • If the memory buffer state is monitored infrequently (for example, once a minute) then the buffer might flip its state without it being registered.
zabbix[proxy_buffer,state,current]


Returns the current working state where the new data are being stored.
Return values: 0 - disk; 1 - memory.

"0" is also returned when the memory buffer is disabled.

zabbix[proxy_history]


El nombre de valors de la taula de l'historial del proxy esperant per ser enviats al servidor.
Valors de retorn: Enter.

Aquest element no és compatible amb el servidor Zabbix.

zabbix[queue,<from>,<to>]


The number of monitored items in the queue which are delayed at least by <from> seconds, but less than <to> seconds.
Return value: Integer.

Parameters:

 • from - default: 6 seconds;
 • to - default: infinity.

Time suffixes (s,m,h,d,w) are supported in the parameters.

zabbix[rcache,<cache>,<mode>]


Les estadístiques de disponibilitat de la memòria cau de configuració de Zabbix.
Valors de retorn: Enter (per a la mida); Flotant (per percentatge).

Paràmetres:

 • cau - buffer;
 • mode - total - la mida total de la memòria intermèdia
  lliure - la mida de la memòria intermèdia lliure
  pfree - el percentatge de la memòria intermèdia lliure
  emprat - la mida de buffer usat
  pused - el percentatge de memòria intermèdia emprada
zabbix[requiredperformance]


El rendiment requerit del servidor Zabbix o del proxy Zabbix, en nous valors per segon esperats.
Valor de retorn: Flotant.

Es correlaciona aproximadament amb "Rendiment del servidor necessari, valors nous per segon" a Informes → Informació del sistema.

zabbix[stats,<ip>,<port>]


Les mètriques internes d'un servidor o proxy Zabbix remot.
Valors de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • ip - llista d'IP/DNS/màscara de xarxa de servidors/proxies que s'han de consultar de forma remota (el valor per defecte és 127.0.0.1);
 • port - port del servidor/proxy que s'ha de consultar de forma remota (el valor per defecte és 10051).

Comentaris:

 • La petició d'estadístiques només s'admetrà des de les adreces que figuren al paràmetre 'StatsAllowedIP' servidor/proxy a la instància de destinació;
 • Aquest element retorna un conjunt seleccionat de mètriques internes. Per obtindre més informació, vegeu el monitoratge remot de les estadístiques de Zabbix.
zabbix[stats,<ip>,<port>,queue,<from>,<to>]


Les mètriques de la cua interna (veieu zabbix[queue,<from>,<to>]) d'un servidor o proxy Zabbix remot.
Valors de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • ip - llista d'IP/DNS/màscara de xarxa de servidors/proxies que s'han de consultar de forma remota (el valor per defecte és 127.0.0.1);
 • port - port del servidor/proxy que s'ha de consultar de forma remota (el valor per defecte és 10051);
 • de - endarreriment mínim (el valor per defecte és de 6 segons);
 • a - endarreriment màxim (per defecte és infinit).

Comentaris:

 • La petició d'estadístiques només s'acceptarà des de les adreces que figuren al paràmetre 'StatsAllowedIP' servidor/proxy a la instància de destinació;
 • Aquest element retorna un conjunt seleccionat de mètriques internes. Per obtenir més informació, veieu monitoratge remot de les estadístiques de Zabbix.
zabbix[tcache,<cache>,<parameter>]


Les estadístiques d'efectivitat de la memòria cau de la funció de tendència de Zabbix.
Valors de retorn: Enter (per a la mida); Flotant (per percentatge).

Paràmetres:

 • cau - buffer;
 • mode - tots - peticions totals de memòria cau (per defecte)
  hits - visites de memòria cau
  phits - percentatge de peticions de memòria cau
  misses - errors de memòria cau
  * pmisses* - percentatge d'errors a la memòria cau
  items - el nombre d'elements a la memòria cau
  peticions - el nombre de peticions a la memòria cau
  pitems - percentatge d'elements a la memòria cau d'elements a la memòria cau + peticions. El percentatge baix probablement significa que la mida de la memòria cau es pot reduir.

Aquest element no és compatible amb el proxy Zabbix.

zabbix[triggers]


El nombre de triggers activats a la base de dades de Zabbix, amb tots els elements activats als equips activats.
Valor de retorn: Enter.

Aquest element no és compatible amb el proxy Zabbix.

zabbix[uptime]


El temps d'activitat del servidor Zabbix o del procés proxy en segons.
Valor de retorn: Enter.

zabbix[vcache,buffer,<mode>]


Les estadístiques de disponibilitat de la memòria cau de valors de Zabbix.
Valors de retorn: Enter (per a la mida); Flotant (per percentatge).

Paràmetre:

 • mode - total - la mida total de la memòria intermèdia
  lliure - la mida de la memòria intermèdia lliure
  pfree - el percentatge de la memòria intermèdia lliure
  utilitzat - la mida de buffer usat
  pused - el percentatge de memòria intermèdia emprada

Aquest element no és compatible amb el proxy Zabbix.

zabbix[vcache,cache,<parameter>]


Les estadístiques d'efectivitat de la memòria cau de valors de Zabbix.
Valors de retorn: Enter. Amb el paràmetre mode retorna: 0 - mode normal; 1 - Mode de memòria baixa.

Paràmetres:

 • paràmetre - peticions - el nombre total de peticions
  hits - el nombre de visites a la memòria cau (valors de l'historial extrets de la memòria cau)
  misses - el nombre de visites a la memòria cau (historial) valors extrets de la base de dades)
  mode - el mode operatiu de la memòria cau de valors

Comentaris:

 • Un cop activat el mode de poca memòria, la memòria cau de valors romandrà en aquest estat durant 24 hores, encara que el problema que va desencadenar aquest mode es resolgui abans;
 • Podeu emprar aquesta clau amb el pas de preprocessament Canvi per segon per obtenir estadístiques de valors per segon;
 • Aquest element no és compatible amb el proxy Zabbix.
zabbix[version]


The version of Zabbix server or proxy.
Return value: String. For example: 7.0.0.

zabbix[vmware,buffer,<mode>]


Les estadístiques de disponibilitat de la memòria cau de vmware de Zabbix.
Valors de retorn: Enter (per a la mida); Flotant (per percentatge).

Paràmetres:

 • mode - total - la mida total de la memòria intermèdia
  lliure - la mida de la memòria intermèdia lliure
  pfree - el percentatge de la memòria intermèdia lliure
  utilitzat - la mida de buffer usat
  pused - el percentatge de memòria intermèdia emprada
zabbix[vps,written]


The total number of history values written to database.
Return value: Integer.

zabbix[wcache,<cache>,<mode>]


Les estadístiques i la disponibilitat de la memòria cau d'escriptura de Zabbix.
Valors de retorn: Enter (per a nombre/mida); Flotant (per percentatge).

Paràmetres:

 • cau - valors, historial, índex o tendència;
 • mode - (amb valors) tots (per defecte): el nombre total de valors processats pel servidor/proxy Zabbix, excepte els elements no admesos (comptador)
  flotant - el nombre de valors processats valors (comptador)
  uint - el nombre de valors enters sense signe processats (comptador)
  str - el nombre de valors de caràcters/cadenes processats (comptador)
  log - el nombre de valors processats valors de registre (comptador)
  text - el nombre de valors de text processats (comptador)
  no s'admeten - el nombre de vegades que el processament de l'element ha provocat que l'element no s'admet o es mantingui aquest estat (comptador)
  (amb historial, índex, memòria cau tendència) pfree (per defecte) - el percentatge de memòria intermèdia lliure
  total - la mida total de la memòria intermèdia
  lliure - la mida de la memòria intermèdia lliure buffer
  used - la mida de la memòria intermèdia emprada
  pused - el percentatge de la memòria intermèdia usada

Comentaris:

 • És obligatori especificar <cache>. El paràmetre de memòria cau trend no és compatible amb el proxy Zabbix.
 • La memòria cau de l'historial s'empra per emmagatzemar els valors dels elements. Un nombre baix indica problemes de rendiment al costat de la base de dades.
 • La memòria cau d'índex de l'historial s'empra per indexar els valors emmagatzemats a la memòria cau de l'historial;
 • La memòria cau de tendències emmagatzema l'agregat de l'hora actual de tots els elements que reben dades;
 • Podeu emprar la clau zabbix[wcache,values] amb la passa de preprocessament Canvi per segon per obtindre estadístiques de valors per segon.