You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Agent Zabbix 2

L'agent Zabbix 2 admet totes les claus d'elements suportades per a l'agent Zabbix a Unix i Windows. Aquesta pàgina proporciona detalls sobre les claus d'elements addicionals, que només podeu emprar amb l'agent Zabbix 2, agrupades pel connector al qual pertanyen.

Les claus d'element es llisten sense paràmetres ni informació addicional. Feu clic a la clau de l'element per veure'n tots els detalls.

Clau d'element Descripció Connector
ceph.df.details Ús i distribució de dades del clúster entre grups. Ceph
ceph.osd.stats Estadístiques agregades i per OSD.
ceph.osd.discovery Llistat d'OSD descoberts.
ceph.osd.dump Els llindars d'ús i estats dels OSD.
ceph.ping Prova si es pot establir una connexió amb Ceph.
ceph.pool.discovery Llistat de grups descoberts.
ceph.status Estat general del clúster.
docker.container_info Informació de baix nivell sobre un contenidor. Docker
docker.container_stats Estadístiques d'ús dels recursos del contenidor.
docker.containers Retorna la llista de contenidors.
docker.containers.discovery Retorna la llista de contenidors. S'empra per a la descoberta de baix nivell.
docker.data.usage Informació sobre l'ús actual de dades.
docker.images Retorna la llista d'imatges.
docker.images.discovery Retorna la llista d'imatges. S'empra per a la descoberta de baix nivell.
docker.info La informació del sistema.
docker.ping Prova si el dimoni Docker és viu o no.
memcached.ping Prova si una connexió és activa o no. Memcached
memcached.stats Obté la sortida de l'ordre STATS.
mongodb.collection.stats Retorna una varietat d'estadístiques d'emmagatzematge per a una col·lecció determinada. MongoDB
mongodb.collections.discovery Retorna una llista de col·leccions descobertes.
mongodb.collections.usage Retorna les estadístiques d'ús de les col·leccions.
mongodb.connpool.stats Retorna informació sobre les connexions de sortida obertes de la instància de base de dades actual a altres membres del clúster fragmentat o del conjunt de rèpliques.
mongodb.db.stats Retorna les estadístiques que reflecteixen un estat del sistema de base de dades determinat.
mongodb.db.discovery Retorna una llista de bases de dades descobertes.
mongodb.jumbo_chunks.count Retorna el recompte de jumbo frames.
mongodb.oplog.stats Retorna l'estat del conjunt de rèpliques, emprant les dades consultades a l'oplog.
mongodb.ping Prova si una connexió és activa o no.
mongodb.rs.config Retorna la configuració actual del conjunt de rèpliques.
mongodb.rs.status Retorna l'estat del conjunt de rèpliques des del punt de vista del membre on s'executa el mètode.
mongodb.server.status Retorna l'estat de la base de dades.
mongodb.sh.discovery Retorna la llista de fragments descoberts presents al clúster.
mongodb.version Retorna la versió del servidor de base de dades.
mqtt.get Es subscriu a un tema o temes específics (amb comodins) de l'agent proporcionat i espera les publicacions. MQTT
mssql.availability.group.get Retorna la disponibilitat dels grups. MSSQL
mssql.custom.query Retorna el resultat d'una consulta personalitzada.
mssql.db.get Retorna totes les bases de dades MSSQL disponibles.
mssql.job.status.get Retorna l'estat dels treballs.
mssql.last.backup.get Retorna l'hora de la darrera còpia de seguretat per totes les bases de dades.
mssql.local.db.get Retorna les bases de dades que participen a un grup de disponibilitat Always On i la rèplica (primària o secundària), i són ubicades al servidor on s'ha establert la connexió.
mssql.mirroring.get Retorna informació del mirroring.
mssql.nonlocal.db.get Retorna les bases de dades que participen a un grup de disponibilitat Always On i la rèplica (primària o secundària), ubicades a altres servidors (la base de dades no és a la instància local de l'SQL Server on s'ha establert la connexió).
mssql.perfcounter.get Retorna els comptadors de rendiment.
mssql.ping Prova si hi ha o no connectivitat.
mssql.quorum.get Retorna informació del quorum.
mssql.quorum.member.get Retorna els membres del quorum.
mssql.replica.get Retorna les rèpliques.
mssql.version Retorna la versió del MSSQL.
mysql.custom.query Retorna el resultat d'una consulta personalitzada. MySQL
mysql.db.discovery Retorna la llista de bases de dades MySQL. MySQL
mysql.db.size La mida de la base de dades en octets.
mysql.get_status_variables Valors de les variables d'estat global.
mysql.ping Prova si una connexió és activa o no.
mysql.replication.discovery Retorna la llista de rèpliques de MySQL.
mysql.replication.get_slave_status Estat de la rèplica.
mysql.version La versió de MySQL.
oracle.diskgroups.stats Retorna les estadístiques dels grups de discos de gestió automàtica d'emmagatzematge (ASM). Oracle
oracle.diskgroups.discovery Retorna la llista de grups de discs ASM.
oracle.archive.info L'arxiu registra les estadístiques.
oracle.cdb.info La informació de les bases de dades de contenidors (CDB).
oracle.custom.query El resultat d'una consulta personalitzada.
oracle.datafiles.stats Retorna les estadístiques dels fitxers de dades.
oracle.db.discovery Retorna la llista de bases de dades.
oracle.fra.stats Retorna les estadístiques de l'àrea de recuperació ràpida (FRA).
oracle.instance.info Estadístiques de la instància.
oracle.pdb.info La informació de les bases de dades connectables (PDB).
oracle.pdb.discovery Retorna la llista de PDB.
oracle.pga.stats Retorna les estadístiques de l'àrea global del programa (PGA).
oracle.ping Prova si es pot establir una connexió amb Oracle.
oracle.proc.stats Retorna les estadístiques dels processos.
oracle.redolog.info La informació del fitxer de registre del fitxer de control.
oracle.sga.stats Retorna les estadístiques de l'àrea global del sistema (SGA).
oracle.sessions.stats Retorna les estadístiques de les sessions.
oracle.sys.metrics Retorna un conjunt de valors de mètriques del sistema.
oracle.sys.params Retorna un conjunt de valors de paràmetres del sistema.
oracle.ts.stats Retorna les estadístiques dels espais de taula.
oracle.ts.discovery Retorna una llista d'espais de taula.
oracle.user.info Retorna informació de l'usuari d'Oracle.
oracle.version Retorna la versió de la base de dades.
pgsql.autovacuum.count Nombre de treballadors d'autovacuum. PostgreSQL
pgsql.archive La informació sobre els fitxers arxivats.
pgsql.bgwriter Nombre combinat de punts de control per al clúster de bases de dades, desglossat per tipus de punt de control.
pgsql.cache.hit La taxa d'èxits de la memòria cau del buffer PostgreSQL.
pgsql.connections Retorna connexions per tipus.
pgsql.custom.query Retorna el resultat d'una consulta personalitzada.
pgsql.db.age L'edat del FrozenXID més antic de la base de dades.
pgsql.db.bloating_tables Nombre de taules inflades per base de dades.
pgsql.db.discovery Llistat de bases de dades PostgreSQL.
pgsql.db.size La mida de la base de dades en octets.
pgsql.dbstat Recull les estadístiques per base de dades.
pgsql.dbstat.sum Les dades resumides per a totes les bases de dades d'un clúster.
pgsql.locks La informació sobre els bloquejos concedits per base de dades.
pgsql.oldest.xid L'edat del XID més antic.
pgsql.ping Prova si una connexió és activa o no.
pgsql.queries Mètrica de consulta per temps d'execució.
pgsql.replication.count Nombre de servidors en espera.
pgsql.replication.process Endarreriment d'emissió, el endarreriment d'escriptura i el endarreriment de reproducció per cada procés del remitent.
pgsql.replication.process.discovery La descoberta del nom del procés de replicació.
pgsql.replication.recovery_role Estat de la recuperació.
pgsql.replication.status Estat de la replicació.
pgsql.replication_lag.b Endarreriment de replicació en octets.
pgsql.replication_lag.sec Endarreriment de replicació en segons.
pgsql.uptime Temps d'activitat de PostgreSQL en mil·lisegons.
pgsql.version Retorna la versió de PostgreSQL.
pgsql.wal.stat Estadístiques de WAL.
redis.config Obté els paràmetres de configuració d'una instància de Redis que coincideixen amb el patró. Redis
redis.info Obté la sortida de l'ordre INFO.
redis.ping Prova si una connexió és activa o no.
redis.slowlog.count Nombre d'entrades de registre lentes des que es va iniciar Redis.
smart.attribute.discovery Retorna una llista de S.M.A.R.T. atributs del dispositiu. S.M.A.R.T.
smart.disk.discovery Retorna una llista de S.M.A.R.T. dispositius.
smart.disk.get Retorna totes les propietats disponibles de S.M.A.R.T. dispositius.
systemd.unit.get Retorna totes les propietats d'una unitat systemd. Systemd
systemd.unit.info Informació de la unitat del sistema.
systemd.unit.discovery Llistat d'unitats systemd i els seus detalls.
web.certificate.get Valida els certificats i retorna els detalls del certificat. Certificats web

Veieu també:

Detalls clau de l'article

Els paràmetres sense claudàtors angulars són obligatoris. Els paràmetres marcats amb claudàtors angulars < > són opcionals.

ceph.df.details[connString,<user>,<apikey>]


The cluster’s data usage and distribution among pools.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the Ceph login credentials.
ceph.osd.stats[connString,<user>,<apikey>]


Aggregated and per OSD statistics.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the Ceph login credentials.
ceph.osd.discovery[connString,<user>,<apikey>]


The list of discovered OSDs. Used for low-level discovery.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the Ceph login credentials.
ceph.osd.dump[connString,<user>,<apikey>]


The usage thresholds and statuses of OSDs.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the Ceph login credentials.
ceph.ping[connString,<user>,<apikey>]


Tests whether a connection to Ceph can be established.
Return value: 0 - connection is broken (if there is any error presented including AUTH and configuration issues); 1 - connection is successful.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the Ceph login credentials.
ceph.pool.discovery[connString,<user>,<apikey>]


The list of discovered pools. Used for low-level discovery.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the Ceph login credentials.
ceph.status[connString,<user>,<apikey>]


The overall cluster's status.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the Ceph login credentials.
docker.container_info[<ID>,<info>]


Low-level information about a container.
Return value: The output of the ContainerInspect API call serialized as JSON.

Parameters:

 • ID - the ID or name of the container;
 • info - the amount of information returned. Supported values: short (default) or full.

The Agent 2 user ('zabbix') must be added to the 'docker' group for sufficient privileges. Otherwise the check will fail.

docker.container_stats[<ID>]


The container resource usage statistics.
Return value: The output of the ContainerStats API call and CPU usage percentage serialized as JSON.

Parameter:

 • ID - the ID or name of the container.

The Agent 2 user ('zabbix') must be added to the 'docker' group for sufficient privileges. Otherwise the check will fail.

docker.containers


The list of containers.
Return value: The output of the ContainerList API call serialized as JSON.

The Agent 2 user ('zabbix') must be added to the 'docker' group for sufficient privileges. Otherwise the check will fail.

docker.containers.discovery[<options>]


Returns the list of containers. Used for low-level discovery.
Return value: JSON object.

Parameter:

 • options - specify whether all or only running containers should be discovered. Supported values: true - return all containers; false - return only running containers (default).

The Agent 2 user ('zabbix') must be added to the 'docker' group for sufficient privileges. Otherwise the check will fail.

docker.data.usage


Information about the current data usage.
Return value: The output of the SystemDataUsage API call serialized as JSON.

The Agent 2 user ('zabbix') must be added to the 'docker' group for sufficient privileges. Otherwise the check will fail.

docker.images


Returns the list of images.
Return value: The output of the ImageList API call serialized as JSON.

The Agent 2 user ('zabbix') must be added to the 'docker' group for sufficient privileges. Otherwise the check will fail.

docker.images.discovery


Returns the list of images. Used for low-level discovery.
Return value: JSON object.

The Agent 2 user ('zabbix') must be added to the 'docker' group for sufficient privileges. Otherwise the check will fail.

docker.info


The system information.
Return value: The output of the SystemInfo API call serialized as JSON.

The Agent 2 user ('zabbix') must be added to the 'docker' group for sufficient privileges. Otherwise the check will fail.

docker.ping


Test if the Docker daemon is alive or not.
Return value: 1 - the connection is alive; 0 - the connection is broken.

The Agent 2 user ('zabbix') must be added to the 'docker' group for sufficient privileges. Otherwise the check will fail.

ember.get[<uri>,<path>]


Returns the result of the required device.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • uri - Ember+ device URI. Default: 127.0.0.1:9998;
 • path - OID path to device. Empty by default, returns root collection data.
memcached.ping[connString,<user>,<password>]


Test if a connection is alive or not.
Return value: 1 - the connection is alive; 0 - the connection is broken (if there is any error presented including AUTH and configuration issues).

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the Memcached login credentials.
memcached.stats[connString,<user>,<password>,<type>]


Gets the output of the STATS command.
Return value: JSON - the output is serialized as JSON.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the Memcached login credentials;
 • type - stat type to be returned: items, sizes, slabs or settings (empty by default, returns general statistics).
mongodb.collection.stats[connString,<user>,<password>,<database>,collection]


Returns a variety of storage statistics for a given collection.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MongoDB login credentials;
 • database - the database name (default: admin);
 • collection - the collection name.
mongodb.collections.discovery[connString,<user>,<password>]


Returns a list of discovered collections. Used for low-level discovery.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MongoDB login credentials.
mongodb.collections.usage[connString,<user>,<password>]


Returns the usage statistics for collections.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MongoDB login credentials.
mongodb.connpool.stats[connString,<user>,<password>]


Returns information regarding the open outgoing connections from the current database instance to other members of the sharded cluster or replica set.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MongoDB login credentials;
 • database - the database name (default: admin);
 • collection - the collection name.
mongodb.db.stats[connString,<user>,<password>,<database>]


Returns the statistics reflecting a given database system state.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MongoDB login credentials;
 • database - the database name (default: admin).
mongodb.db.discovery[connString,<user>,<password>]


Returns a list of discovered databases. Used for low-level discovery.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MongoDB login credentials.
mongodb.jumbo_chunks.count[connString,<user>,<password>]


Returns the count of jumbo chunks.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MongoDB login credentials.
mongodb.oplog.stats[connString,<user>,<password>]


Returns the status of the replica set, using data polled from the oplog.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MongoDB login credentials.
mongodb.ping[connString,<user>,<password>]


Test if a connection is alive or not.
Return value: 1 - the connection is alive; 0 - the connection is broken (if there is any error presented including AUTH and configuration issues).

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MongoDB login credentials.
mongodb.rs.config[connString,<user>,<password>]


Returns the current configuration of the replica set.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MongoDB login credentials.
mongodb.rs.status[connString,<user>,<password>]


Returns the replica set status from the point of view of the member where the method is run.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MongoDB login credentials.
mongodb.server.status[connString,<user>,<password>]


Returns the database state.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MongoDB login credentials.
mongodb.sh.discovery[connString,<user>,<password>]


Returns the list of discovered shards present in the cluster.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MongoDB login credentials.
mongodb.version[connString,<user>,<password>]


Retorna l'a versió de la base de dades.
Valor de retorn: cadena.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari, mot de pas - credencials d'inici de sessió de MongoDB.
mqtt.get[<broker url>,topic,<user>,<password>]


Subscribes to a specific topic or topics (with wildcards) of the provided broker and waits for publications.
Return value: Depending on topic content. If wildcards are used, returns topic content as JSON.

Parameters:

 • broker url - the MQTT broker URL in the format protocol://host:port without query parameters (supported protocols: tcp, ssl, ws). If no value is specified, the agent will use tcp://localhost:1883. If a protocol or port are omitted, default protocol (tcp) or port (1883) will be used;
 • topic - the MQTT topic (mandatory). Wildcards (+,#) are supported;
 • user, password - the authentication credentials (if required).

Comments:

 • The item must be configured as an active check ('Zabbix agent (active)' item type);
 • TLS encryption certificates can be used by saving them into a default location (e.g. /etc/ssl/certs/ directory for Ubuntu). For TLS, use the tls:// scheme.
mssql.availability.group.get[URI,<user>,<password>]


Returns availability groups.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • URI - MSSQL server URI (the only supported schema is sqlserver://). Embedded credentials will be ignored;
 • user, password - username, password to send to protected MSSQL server.

For more information see the MSSQL plugin readme.

mssql.custom.query[URI,<user>,<password>,queryName,<args...>]


Returns the result of a custom query.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • URI - MSSQL server URI (the only supported schema is sqlserver://). Embedded credentials will be ignored;
 • user, password - username, password to send to protected MSSQL server;
 • queryName - name of a custom query configured in Plugins.MSSQL.CustomQueriesDir without the .sql extension;
 • args - one or several comma-separated arguments to pass to a query.

For more information see the MSSQL plugin readme.

mssql.db.get


Returns all available MSSQL databases.
Return value: JSON object.

For more information see the MSSQL plugin readme.

mssql.job.status.get


Returns the status of jobs.
Return value: JSON object.

For more information see the MSSQL plugin readme.

mssql.last.backup.get


Returns the last backup time for all databases.
Return value: JSON object.

For more information see the MSSQL plugin readme.

mssql.local.db.get


Returns databases that are participating in an Always On availability group and replica (primary or secondary) and are located on the server that the connection was established to.
Return value: JSON object.

For more information see the MSSQL plugin readme.

mssql.mirroring.get


Returns mirroring info.
Return value: JSON object.

For more information see the MSSQL plugin readme.

mssql.nonlocal.db.get


Returns databases that are participating in an Always On availability group and replica (primary or secondary) located on other servers (the database is not local to the SQL Server instance that the connection was established to).
Return value: JSON object.

For more information see the MSSQL plugin readme.

mssql.perfcounter.get


Returns the performance counters.
Return value: JSON object.

For more information see the MSSQL plugin readme.

mssql.ping


Ping the database. Test if connection is correctly configured.
Return value: 1 - alive, 0 - not alive.

For more information see the MSSQL plugin readme.

mssql.quorum.get


Returns the quorum info.
Return value: JSON object.

For more information see the MSSQL plugin readme.

mssql.quorum.member.get


Returns the quorum members.
Return value: JSON object.

For more information see the MSSQL plugin readme.

mssql.replica.get


Returns the replicas.
Return value: JSON object.

For more information see the MSSQL plugin readme.

mssql.version


Returns the MSSQL version.
Return value: String.

For more information see the MSSQL plugin readme.

mysql.custom.query[connString,<usuari>,<mot de pas>,queryName,<args...>]


Retorna el resultat d'una consulta personalitzada.
Valor de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o nom de sessió;
 • usuari, mot de pas - Credencials d'inici de sessió de MySQL;
 • queryName - nom de la consulta personalitzada, ha de coincidir amb el nom del fitxer SQL sense extensió;
 • args - un o diversos arguments separats per comes per passar a la consulta.

Admès des de Zabbix 6.4.6.

mysql.db.discovery[connString,<user>,<password>]


Returns the list of MySQL databases. Used for low-level discovery.
Return value: The result of the "show databases" SQL query in LLD JSON format.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MySQL login credentials.
mysql.db.size[connString,<user>,<password>,<database name>]


The database size in bytes.
Return value: Result of the "select coalesce(sum(data_length + index_length),0) as size from information_schema.tables where table_schema=?" SQL query for specific database in bytes.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MySQL login credentials;
 • database name - the database name.
mysql.get_status_variables[connString,<user>,<password>]


Values of the global status variables.
Return value: Result of the "show global status" SQL query in JSON format.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MySQL login credentials.
mysql.ping[connString,<user>,<password>]


Test if a connection is alive or not.
Return value: 1 - the connection is alive; 0 - the connection is broken (if there is any error presented including AUTH and configuration issues).

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MySQL login credentials.
mysql.replication.discovery[connString,<user>,<password>]


Returns the list of MySQL replications. Used for low-level discovery.
Return value: The result of the "show slave status" SQL query in LLD JSON format.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MySQL login credentials.
mysql.replication.get_slave_status[connString,<user>,<password>,<master host>]


The replication status.
Return value: Result of the "show slave status" SQL query in JSON format.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MySQL login credentials;
 • master host - the replication master host name. If none found, an error is returned. If this parameter is not specified, all hosts are returned.
mysql.version[connString,<user>,<password>]


The MySQL version.
Return value: String (with the MySQL instance version).

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user, password - the MySQL login credentials.
net.dns.get[<ip>,name,<type>,<timeout>,<count>,<protocol>,"<flags>"]

Performs a DNS query and returns detailed DNS record information.
This item is an extended version of the net.dns.record Zabbix agent item with more record types and customizable flags supported.
Return values: JSON object

Parameters:

 • ip - the IP address of DNS server (leave empty for the default DNS server);
 • name - the DNS name to query;
 • type - the record type to be queried (default is SOA);
 • timeout - the timeout for the request in seconds (default is 1 second);
 • count - the number of tries for the request (default is 2);
 • protocol - the protocol used to perform DNS queries: udp (default) or tcp;
 • flags - one or more comma-separated arguments to pass to a query.

Comments:

 • The possible values for type are: A, NS, MD, MF, CNAME, SOA, MB, MG, MR, NULL, PTR, HINFO, MINFO, MX, TXT, RP, AFSDB, X25, ISDN, RT, NSAPPTR, SIG, KEY, PX, GPOS, AAAA, LOC, NXT, EID, NIMLOC, SRV, ATMA, NAPTR, KX, CERT, DNAME, OPT, APL, DS, SSHFP, IPSECKEY, RRSIG, NSEC, DNSKEY, DHCID, NSEC3, NSEC3PARAM, TLSA, SMIMEA, HIP, NINFO, RKEY, TALINK, CDS, CDNSKEY, OPENPGPKEY, CSYNC, ZONEMD, SVCB, HTTPS, SPF, UINFO, UID, GID, UNSPEC, NID, L32, L64, LP, EUI48, EUI64, URI, CAA, AVC, AMTRELAY. Note that values must be in uppercase only; lowercase or mixed case values are not supported.
 • For reverse DNS lookups (when type is set to PTR), you can provide the DNS name in both reversed and non-reversed format (see examples below). Note that when PTR record is requested, the DNS name is actually an IP address.
 • The possible values for flags are: cdflag or nocdflag (default), rdflag (default) or nordflag, dnssec or nodnssec (default), nsid or nonsid (default), edns0 (default) or noedns0, aaflag or noaaflag (default), adflag or noadflag (default). The flags dnssec and nsid cannot be used together with noedns0, as both require edns0. Note that values must be in lowercase only; uppercase case or mixed case values are not supported.
 • Internationalized domain names are not supported, please use IDNA encoded names instead.
 • The output is an object containing DNS record information based on the parameters provided (see more details).

Examples:

net.dns.get[192.0.2.0,zabbix.com,DNSKEY,3,3,tcp,"cdflag,rdflag,nsid"]
    
    net.dns[,198.51.100.1,PTR,,,,"cdflag,rdflag,nsid"]
    net.dns[,1.100.51.198.in-addr.arpa,PTR,,,,"cdflag,rdflag,nsid"]
    
    net.dns[,2a00:1450:400f:800::200e,PTR,,,,"cdflag,rdflag,nsid"]
    net.dns[,e.0.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.0.f.0.0.4.0.5.4.1.0.0.a.2.ip6.arpa,PTR,,,,"cdflag,rdflag,nsid"]
oracle.diskgroups.stats[connString,<user>,<password>,<service>,<diskgroup>]


Returns the Automatic Storage Management (ASM) disk groups statistics.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name;
 • diskgroup - the name of the ASM disk group to query.
oracle.diskgroups.discovery[connString,<user>,<password>,<service>]


Returns the list of ASM disk groups. Used for low-level discovery.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name.
oracle.archive.info[connString,<user>,<password>,<service>,<destination>]


The archive logs statistics.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name;
 • destination - the name of the destination to query.
oracle.cdb.info[connString,<user>,<password>,<service>,<database>]


The Container Databases (CDBs) information.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name;
 • destination - the name of the database to query.
oracle.custom.query[connString,<user>,<password>,<service>,queryName,<args...>]


The result of a custom query.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name;
 • queryName - the name of a custom query, must match SQL file name without an extension;
 • args - one or several comma-separated arguments to pass to the query.
oracle.datafiles.stats[connString,<user>,<password>,<service>]


Returns the data files statistics.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name;
 • diskgroup - the name of the ASM disk group to query.
oracle.db.discovery[connString,<user>,<password>,<service>]


Returns the list of databases. Used for low-level discovery.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name.
oracle.fra.stats[connString,<user>,<password>,<service>]


Returns the Fast Recovery Area (FRA) statistics.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name.
oracle.instance.info[connString,<user>,<password>,<service>]


The instance statistics.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name.
oracle.pdb.info[connString,<user>,<password>,<service>,<database>]


The Pluggable Databases (PDBs) information.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name;
 • destination - the name of the database to query.
oracle.pdb.discovery[connString,<user>,<password>,<service>]


Returns the list of PDBs. Used for low-level discovery.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name.
oracle.pga.stats[connString,<user>,<password>,<service>]


Returns the Program Global Area (PGA) statistics.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name.
oracle.ping[connString,<user>,<password>,<service>]


Test whether a connection to Oracle can be established.
Return value: 1 - the connection is successful; 0 - the connection is broken (if there is any error presented including AUTH and configuration issues).

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name.
oracle.proc.stats[connString,<user>,<password>,<service>]


Returns the processes statistics.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name.
oracle.redolog.info[connString,<user>,<password>,<service>]


The log file information from the control file.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name.
oracle.sga.stats[connString,<user>,<password>,<service>]


Returns the System Global Area (SGA) statistics.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name.
oracle.sessions.stats[connString,<user>,<password>,<service>,<lockMaxTime>]


Returns the sessions statistics.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name;
 • lockMaxTime - the maximum session lock duration in seconds to count the session as a prolongedly locked. Default: 600 seconds.
oracle.sys.metrics[connString,<user>,<password>,<service>,<duration>]


Returns a set of system metric values.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name;
 • duration - the capturing interval (in seconds) of system metric values. Possible values: 60 — long duration (default), 15 — short duration.
oracle.sys.params[connString,<user>,<password>,<service>]


Returns a set of system parameter values.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name.
oracle.ts.stats[connString,<user>,<password>,<service>,<tablespace>,<type>,<conname>]


Returns the tablespaces statistics.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name;
 • tablespace - name of the tablespace to query. Default (if left empty and type is set):
  - "TEMP" (if type is set to "TEMPORARY");
  - "USERS" (if type is set to "PERMANENT").
 • type - the type of the tablespace to query. Default (if tablespace is set): "PERMANENT".
 • conname - name of the container for which the information is required.

If tablespace, type, or conname is omitted, the item will return tablespace statistics for all matching containers (including PDBs and CDB).

oracle.ts.discovery[connString,<user>,<password>,<service>]


Returns a list of tablespaces. Used for low-level discovery.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name.
oracle.user.info[connString,<user>,<password>,<service>,<username>]


Returns Oracle user information.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • user - the Oracle username, supports appending one of the login options as sysdba, as sysoper, or as sysasm in the format user as sysdba (a login option is case-insensitive, must not contain a trailing space);
 • password - the Oracle password;
 • service - the Oracle service name;
 • username - the username for which the information is needed. Lowercase usernames are not supported. Default: current user.
oracle.version[connString,<user>,<password>,<service>] {oracle.version}


Retorna la versió de base de dades.
Valor de retorn: Cadena JSON.

Paràmetres:

 • connString - URI o el nom de la sessió;
 • usuari - nom d'usuari d'Oracle, admet afegir una de les opcions d'inici de sessió as sysdba, as sysoper, o as sysasm en el format `user as sysdba' (una opció d'inici de sessió no distingeix entre majúscules i minúscules, no ha de contindre un espai al final);
 • mot de pas - mot de pas d'Oracle;
 • servei - nom del servei d'Oracle.
pgsql.autovacuum.count[uri,<username>,<password>,<database name>]


The number of autovacuum workers.
Return value: Integer.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • database name - the database name.
pgsql.archive[uri,<username>,<password>,<database name>]


The information about archived files.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • database name - the database name.
pgsql.bgwriter[uri,<username>,<password>,<database name>]


The combined number of checkpoints for the database cluster, broken down by checkpoint type.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • database name - the database name.
pgsql.cache.hit[uri,<username>,<password>,<database name>]


The PostgreSQL buffer cache hit rate.
Return value: Float.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • database name - the database name.
pgsql.connections[uri,<username>,<password>,<database name>]


Returns connections by type.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • database name - the database name.
pgsql.custom.query[uri,<username>,<password>,queryName,<args...>]


Returns the result of a custom query.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • queryName - the name of a custom query, must match the SQL file name without an extension;
 • args - one or several comma-separated arguments to pass to a query.
pgsql.db.age[uri,<username>,<password>,<database name>]


The age of the oldest FrozenXID of the database.
Return value: Integer.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • database name - the database name.
pgsql.db.bloating_tables[uri,<username>,<password>,<database name>]


The number of bloating tables per database.
Return value: Integer.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • database name - the database name.
pgsql.db.discovery[uri,<username>,<password>,<database name>]


The list of PostgreSQL databases. Used for low-level discovery.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • database name - the database name.
pgsql.db.size[uri,<username>,<password>,<database name>]


The database size in bytes.
Return value: Integer.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • database name - the database name.
pgsql.dbstat[uri,<username>,<password>,<database name>]


Collects the statistics per database. Used for low-level discovery.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • database name - the database name.
pgsql.dbstat.sum[uri,<username>,<password>,<database name>]


The summarized data for all databases in a cluster.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • database name - the database name.
pgsql.locks[uri,<username>,<password>,<database name>]


The information about granted locks per database. Used for low-level discovery.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • database name - the database name.
pgsql.oldest.xid[uri,<username>,<password>,<database name>]


The age of the oldest XID.
Return value: Integer.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • database name - the database name.
pgsql.ping[uri,<username>,<password>,<database name>]


Tests whether a connection is alive or not.
Return value: 1 - the connection is alive; 0 - the connection is broken (if there is any error presented including AUTH and configuration issues).

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • database name - the database name.
pgsql.queries[uri,<username>,<password>,<database name>,<time period>]


Queries metrics by execution time.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • database name - the database name;
 • timePeriod - the execution time limit for the count of slow queries (must be a positive integer).
pgsql.replication.count[uri,<username>,<password>]


The number of standby servers.
Return value: Integer.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials.
pgsql.replication.process[uri,<username>,<password>]


The flush lag, write lag and replay lag per each sender process.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials.
pgsql.replication.process.discovery[uri,<username>,<password>]


The replication process name discovery.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials.
pgsql.replication.recovery_role[uri,<username>,<password>]


The recovery status.
Return value: 0 - master mode; 1 - recovery is still in progress (standby mode).

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials.
pgsql.replication.status[uri,<username>,<password>]


The status of replication.
Return value: 0 - streaming is down; 1 - streaming is up; 2 - master mode.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials.
pgsql.replication_lag.b[uri,<username>,<password>]


The replication lag in bytes.
Return value: Integer.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials.
pgsql.replication_lag.sec[uri,<username>,<password>]


The replication lag in seconds.
Return value: Integer.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials.
pgsql.uptime[uri,<username>,<password>,<database name>]


The PostgreSQL uptime in milliseconds.
Return value: Float.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • database name - the database name.
pgsql.version[uri,<username>,<password>,<database name>]


Returns PostgreSQL version.
Return value: String.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • database name - the database name.
pgsql.wal.stat[uri,<username>,<password>,<database name>]


The WAL statistics.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • uri - the URI or session name;
 • username, password - the PostgreSQL credentials;
 • database name - the database name.
redis.config[connString,<password>,<pattern>]


Gets the configuration parameters of a Redis instance that match the pattern.
Return value: JSON - if a glob-style pattern was used; single value - if a pattern did not contain any wildcard character.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • password - the Redis password;
 • pattern - a glob-style pattern (* by default).
redis.info[connString,<password>,<section>]


Gets the output of the INFO command.
Return value: JSON - the output is serialized as JSON.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • password - the Redis password;
 • section - the section of information (default by default).
redis.ping[connString,<password>]


Test if a connection is alive or not.
Return value: 1 - the connection is alive; 0 - the connection is broken (if there is any error presented including AUTH and configuration issues).

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • password - the Redis password.
redis.slowlog.count[connString,<password>]


The number of slow log entries since Redis was started.
Return value: Integer.

Parameters:

 • connString - the URI or session name;
 • password - the Redis password.
smart.attribute.discovery


Returns a list of S.M.A.R.T. device attributes.
Return value: JSON object.

Comments:

 • The following macros and their values are returned: {#NAME}, {#DISKTYPE}, {#ID}, {#ATTRNAME}, {#THRESH};
 • HDD, SSD and NVME drive types are supported. Drives can be alone or combined in a RAID. {#NAME} will have an add-on in case of RAID, e.g: {"{#NAME}": "/dev/sda cciss,2"}.
smart.disk.discovery


Returns a list of S.M.A.R.T. devices.
Return value: JSON object.

Comments:

 • The following macros and their values are returned: {#NAME}, {#DISKTYPE}, {#MODEL}, {#SN}, {#PATH}, {#ATTRIBUTES}, {#RAIDTYPE};
 • HDD, SSD and NVME drive types are supported. If a drive does not belong to a RAID, the {#RAIDTYPE} will be empty. {#NAME} will have an add-on in case of RAID, e.g: {"{#NAME}": "/dev/sda cciss,2"}.
smart.disk.get[<path>,<raid type>]


Returns all available properties of S.M.A.R.T. devices.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • path - the disk path, the {#PATH} macro may be used as a value;
 • raid_type - the RAID type, the {#RAID} macro may be used as a value

Comments:

 • HDD, SSD and NVME drive types are supported. Drives can be alone or combined in a RAID;
 • The data includes smartctl version and call arguments, and additional fields:
  disk_name - holds the name with the required add-ons for RAID discovery, e.g: {"disk_name": "/dev/sda cciss,2"}
  disk_type - holds the disk type HDD, SSD, or NVME, e.g: {"disk_type": "ssd"};
 • If no parameters are specified, the item will return information about all disks.
systemd.unit.get[unit name,<interface>]


Returns all properties of a systemd unit.
Return value: JSON object.

Parameters:

 • unit name - the unit name (you may want to use the {#UNIT.NAME} macro in item prototype to discover the name);
 • interface - the unit interface type, possible values: Unit (default), Service, Socket, Device, Mount, Automount, Swap, Target, Path.

Comments:

 • This item is supported on Linux platform only;
 • LoadState, ActiveState and UnitFileState for Unit interface are returned as text and integer: "ActiveState":{"state":1,"text":"active"}.
systemd.unit.info[unit name,<property>,<interface>]


A systemd unit information.
Return value: String.

Parameters:

 • unit name - the unit name (you may want to use the {#UNIT.NAME} macro in item prototype to discover the name);
 • property - unit property (e.g. ActiveState (default), LoadState, Description);
 • interface - the unit interface type (e.g. Unit (default), Socket, Service).

Comments:

 • This item is supported on Linux platform only;
 • This item allows to retrieve a specific property from specific type of interface as described in dbus API.

Examples:

systemd.unit.info["{#UNIT.NAME}"] #collect active state (active, reloading, inactive, failed, activating, deactivating) info on discovered systemd units
    systemd.unit.info["{#UNIT.NAME}",LoadState] #collect load state info on discovered systemd units
    systemd.unit.info[mysqld.service,Id] #retrieve the service technical name (mysqld.service)
    systemd.unit.info[mysqld.service,Description] #retrieve the service description (MySQL Server)
    systemd.unit.info[mysqld.service,ActiveEnterTimestamp] #retrieve the last time the service entered the active state (1562565036283903)
    systemd.unit.info[dbus.socket,NConnections,Socket] #collect the number of connections from this socket unit
systemd.unit.discovery[<type>]


List of systemd units and their details. Used for low-level discovery.
Return value: JSON object.

Parameter:

 • type - possible values: all, automount, device, mount, path, service (default), socket, swap, target.

This item is supported on Linux platform only.

web.certificate.get[hostname,<port>,<address>]


Validates the certificates and returns certificate details.
Return value: JSON object.

Parameter:

 • hostname - can be either IP or DNS.
  May contain the URL scheme (https only), path (it will be ignored), and port.
  If a port is provided in both the first and the second parameters, their values must match.
  If address (the 3rd parameter) is specified, the hostname is only used for SNI and hostname verification;
 • port - the port number (default is 443 for HTTPS);
 • address - can be either IP or DNS. If specified, it will be used for connection, and hostname (the 1st parameter) will be used for SNI, and host verification. In case, the 1st parameter is an IP and the 3rd parameter is DNS, the 1st parameter will be used for connection, and the 3rd parameter will be used for SNI and host verification.

Comments:

 • This item turns unsupported if the resource specified in host does not exist or is unavailable or if TLS handshake fails with any error except an invalid certificate;
 • Currently, AIA (Authority Information Access) X.509 extension, CRLs and OCSP (including OCSP stapling), Certificate Transparency, and custom CA trust store are not supported.