You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Extensions dels agents Zabbix

Aquest tutorial ofereix instruccions passa a passa per ampliar la funcionalitat de l'agent Zabbix mitjançant un paràmetre d'usuari.

Passa 1

Escriviu un script o una línia de comandes per recuperar el paràmetre necessari.

Per exemple, podem escriure l'ordre següent per obtindre el nombre total de consultes executades per un servidor MySQL:

mysqladmin -uroot status | cut -f4 -d":" | cut -f1 -d"S"

Quan s'executa, l'ordre retorna el nombre total de consultes SQL.

Passa 2

Afegiu l'ordre a zabbix_agentd.conf:

UserParameter=mysql.questions,mysqladmin -uroot status | cut -f4 -d":" | cut -f1 -d"S"

mysql.questions és un identificador únic. Pot ser qualsevol identificador de clau vàlid, per exemple, peticions.

Proveu aquesta configuració emprant l'agent Zabbix amb l'opció "-t" (si s'executa com a root, però, tingueu en compte que l'agent pot tindre permisos diferents que quan s'executa com a dimoni):

zabbix_agentd -t mysql.questions

Passa 3

Recarregueu la configuració de l'usuari des del fitxer de configuració executant:

zabbix_agentd -R userparameter_reload

També podeu reiniciar l'agent en lloc de l'ordre d'execució de control.

Proveu la configuració mitjançant la utilitat zabbix_get.

Passa 4

Afegiu un element nou amb Key=mysql.questions a l'equip monitorat. El tipus d'element ha de ser agent Zabbix o agent Zabbix (actiu).

Tingueu en compte que el tipus de valors retornats s'ha de configurar correctament al servidor Zabbix. En cas contrari, Zabbix no els admetrà.