You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

10 Notificacions dels esdeveniments

Vista general

Suposant que hem configurat alguns elements i triggers i que ara es produeixen alguns esdeveniments com a resultat del canvi d'estat dels triggers, és hora de considerar algunes accions.

Per començar, no voldríem estar sempre pendents dels triggers o la llista d'esdeveniments. Seria millor rebre una notificació si passa alguna cosa important (com ara un problema). A més, quan sorgeixen problemes, voldríem que tots els implicats fossin informats.

És per això que l'enviament de notificacions és una de les principals accions que ofereix Zabbix. Es pot definir qui i quan s'ha de notificar a cada esdeveniment.

Per poder enviar i rebre notificacions de Zabbix, heu de:

Les accions consisteixen en condicions i operacions. Bàsicament, quan es compleixen les condicions, es realitzen les operacions. Les dues operacions principals són enviar un missatge (notificació) i executar una comanda remota.

Per als esdeveniments creats per la detecció i el registre automàtics, hi ha algunes operacions addicionals disponibles. Aquests inclouen afegir o eliminar un equip, vincular un model, etc.