You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

Operació de plantilla IPMI

Els models IPMI no requereixen cap configuració específica. Per començar a monitorar, enllaceu la plantilla a un equip destí (si la plantilla no és disponible a la vostra instal·lació de Zabbix, és possible que hagueu d'importar la plantilla .xml). Consulteu la secció plantilles per defecte per obtindre instruccions).

Una descripció detallada d'una plantilla, inclosa la llista completa de macros, elements i triggers és disponible al fitxer Readme.md de la plantilla (accessible fent clic al nom de la plantilla).

Plantilla disponible: - Xassís per IPMI|