You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

5 Operació de plantilla JMX

Passes per garantir el correcte funcionament de les plantilles que recullen mètriques de JMX:

1. Assegureu-vos que Zabbix Java Gateway sigui instal·lat i configurat correctament.
2. Enllaceu la plantilla a l'equip destí. L'equip hauria de tindre la interfície JMX configurada. Si la plantilla no és disponible a la vostra instal·lació de Zabbix, és possible que hagueu d'importar primer el fitxer .xml de la plantilla; veieu les plantilles predefinides per obtindre instruccions.
3. Ajusteu els valors de les macros obligatòries segons sigui necessari.
4. Configureu la instància que és monitorant-se per permetre compartir dades amb Zabbix.

Una descripció detallada d'una plantilla, inclosa la llista completa de macros, elements i triggers, és disponible al fitxer Readme.md de la plantilla (accessible fent clic al nom de la plantilla).

Les següents plantilles són disponibles:

Plantilla Macros obligatòries Passos/comentaris addicionals

-Apache ActiveMQ by JMX -Apache Cassandra by JMX -Apache Kafka by JMX -Apache Tomcat by JMX -GridGain by JMX -Ignite by JMX -WildFly Domain by JMX -WildFly Server by JMX