You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

1 Gràfics

Vista general

Amb moltes dades que flueixen a través de Zabbix, és molt més senzill per als usuaris mirar una representació visual del que està passant en lloc de només nombres.

Aquí és on entren els gràfics. Els gràfics ajuden a capturar el flux de dades d'una revolada, correlacionar problemes, esbrinar quan va començar alguna cosa o donar un indicis de quan alguna cosa podria convertir-se en un problema.

Zabbix ofereix als usuaris:

  • gràfics senzills de dades d'elements
  • la capacitat de crear [gràfics personalitzats] més complexos (/manual/config/visualization/graphs/custom)
  • Accés ràpid a una comparació de diversos elements a gràfics ad-hoc
  • [gràfics vectorials] moderns personalitzables (/manual/web_interface/frontend_sections/dashboards/widgets/graph)