You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

14 Descoberta de perifèric de bloc

De la mateixa manera que es descobreixen sistemes de fitxers, també és possible descobrir dispositius de bloc i el seu tipus.

Clau d'element

La clau de l'element que cal emprar a la regla de descoberta és

 vfs.dev.discovery

Aquest element només és compatible amb plataformes Linux, des de l'agent Zabbix 4.4.

Podeu crear regles de descoberta mitjançant aquest element de descoberta i:

 • filtre: {#DEVNAME} coincideix amb sd[\D]$ - per descobrir dispositius anomenats "sd0", "sd1", "sd2",...
 • filtre: {#DEVTYPE} coincideix amb disk I {#DEVNAME} no coincideix amb ^loop.* - per descobrir dispositius de tipus disc el nom dels quals no comenci per "bucle"

Macros admeses

Aquesta clau de descoberta retorna dues macros: {#DEVNAME} i {#DEVTYPE} que identifiquen el nom i el tipus de dispositiu de bloc respectivament, per exemple:

[ 
     { 
       "{#DEVNAME}":"loop1",
       "{#DEVTYPE}":"disk"
     },
     { 
       "{#DEVNAME}":"dm-0",
       "{#DEVTYPE}":"disk"
     },
     { 
       "{#DEVNAME}":"sda",
       "{#DEVTYPE}":"disk"
     },
     { 
       "{#DEVNAME}":"sda1",
       "{#DEVTYPE}":"partition"
     }
    ]

La descoberta de dispositius de bloqueig permet l'ús d'elements vfs.dev.read[] i vfs.dev.write[] per crear prototips mitjançant la {#DEVNAME macro }, per exemple:

 • "vfs.dev.read[{#DEVNAME},sps]"
 • "vfs.dev.write[{#DEVNAME},sps]"

{#DEVTYPE} fa funció de filtre de perifèrics.