You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Descoberta de les interfícies de xarxa

De la mateixa manera que es descobreixen sistemes de fitxers, també es poden descobrir interfícies de xarxa.

Clau d'element

La clau de l'element que cal emprar a la regla de descoberta és

net.if.discovery

Aquest element és compatible des de l'agent Zabbix 2.0.

Macros admeses

Podeu emprar la macro {#IFNAME} al filtre de la regla de descoberta i als prototips d'elements, triggers i gràfics.

Exemples de prototips d'articles que potser voldreu crear basats en "net.if.discovery":

  • "net.if.in[{#IFNAME},bytes]",
  • "net.if.out[{#IFNAME},bytes]".

Tingueu en compte que a Windows també es retorna {#IFGUID}.